Nieuws: Normen installatie hoge spanning wijzigen

23/12/10

Nationale normcommissie NEC 99 is actief op het gebied van elektrische installaties in het spanningbereik van 1 kV AC en 1,5 kV DC, en hoger. Met name veiligheidsaspecten staan hierbij volop in de aandacht. Een van de belangrijkste producten van NEC 99 is de Nederlandse norm NEN 1041 ‘Veiligheidsbepalingen bij hoogspanningsinstallaties’.
Deze norm is in het bouwbesluit en de Beleidsregels Arbo-wetgeving.
Door het IEC is nu een internationale norm ontwikkeld de IEC 61936-1:2010 “Power installations exceeding 1 kV AC – part : Common rules”. De norm dekt het grootste deel af van het oude Europese harmonisatiedocument HD 637. Door het CENELEC is daarom een aantal gemeenschappelijke wijzigingen aangebracht. Tevens is er een aanvullend document geschreven voor de aarding van dergelijke installaties : EN 50522:2010 “Earthing of power installations exceeding 1 kV AC”. Gezamenlijk zullen deze documenten het harmonisatiedocument HD 637 en NEN 1041 vervangen.
Deze Engelstalige normen worden in 2011 vertaald, zodat ze ook goed toegankelijk zijn voor de Nederlandse  installatiesector. Nederland gaat de nieuwe structuur volgen, zodat de normatieve regelgeving transparant wordt voor de collega landen in de EU. Zodra de vertalingen uitkomen zullen de NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 het HD 637 en de NEN 1041 vervangen. Tot die tijd geld een overgangsperiode.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze een van onze adviseurs via telefoonnummer 076 5040 340 of via info@denf.nl
 
 

Alle nieuws van 2010

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340