Nieuws: Tijdelijke stimuleringsregeling veilig werken door gedrags-verandering.

06/12/10

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een specifieke stimuleringsregeling voor het MKB in het leven geroepen ter verbetering van het gedrag omtrent veilig werken. Door deze subsidieregeling moet de invoering van tools in bedrijven ondersteund worden om veiligheidsgedrag en -cultuur te verbeteren.

Het beschikbaar stellen van subsidie past bij het arbeidsomstandighedenbeleid, dat er op gericht is werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor gezond en veilig werk, waarbij de overheid faciliterend optreedt.

Met de subsidieregeling wordt een MKB ondernemer in staat gesteld een advies- of ondersteuningstraject te kopen bij een deskundig adviseur. Deze adviseur is een professional op het gebied van de verbetering van de arbeidsveiligheid door middel van gedragsbeïnvloeding of cultuurverandering. Het advies of de ondersteuning moet bijdragen aan het ontstaan van een cultuur, waarin minder gevaarlijke incidenten en (bijna) ongevallen optreden en beoogt een aanzet tot concrete verbetering te geven.

De subsidie bedraagt 75% van de kosten van een adviseur tot een maximum van EURO 4.125,-. De regeling geldt tot 31 december 2011 en is gericht op MKB-ondernemingen (1-250 medewerkers). Het plafond wat door het Ministerie is gesteld, ligt op EURO 1.250.000,-

Wilt u meer weten over de subsidieregeling en of ondersteuning wensen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze adviseurs via info@denf.nl of via ons telefoonnummer 076 5040 340.

Alle nieuws van 2010

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340