Nieuws: Verlenging overgangstermijn EN 954-1 tot eind 2011

14/01/10

De EN 954-1 is met 2 jaar verlengd tot 31-12-2011. Dit is kenbaar gemaakt in de Official Journal of the European Union C321-18. Klik hier om de complete versie van de Official Journal of the European Union C321-18 nu te lezen.
De Europese Machinery Working Group had op 7 en 8 december 2009 al tot verlenging besloten, alleen de termijn was nog niet bekend. Daarover is nu duidelijkheid.
 
Als belangrijke reden voor uitstel is aangedragen dat diverse C-normen de verwijzing van de EN 954-1 nog niet omgezet hebben naar de normen; Safety Integrity Level (SIL) EN-IEC 62061 en Performance Level (PL) EN-ISO 13849-1 en de classificatie daaruit. Daarnaast is nog niet iedereen klaar voor de faalkansberekeningen en hebben sommige fabrikanten van veiligheidscomponenten nog niet alle faalkansgegevens beschikbaar.

Hoe nu verder?

1. Volgt u met de EN 954-1 nog de stand der techniek?

De EN 954-1 kent een kwalitatieve risicobeoordelingsmethodiek, (risicograaf) met de vijf categorieën: B, 1, 2, 3 of 4. De EN 954-1 stelt alleen eisen aan de architectuur van de veiligheidsfunctie en zegt niets over de kwantitatieve aspecten hiervan, zoals de betrouwbaarheid (faalkans) van de toegepaste componenten. Dit kan ertoe leiden dat met minder betrouwbare componenten toch een hoge categorie van de EN 954-1 bereikt kan worden. Er zijn nu drie normen (de EN 954-1, de SIL norm en de PL norm) over veiligheidsbesturingen die geharmoniseerd zijn onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Omdat de EN 954-1 dus niets zegt over de betrouwbaarheid van componenten, is het de vraag of u aansprakelijk bent als een ongeval aantoonbaar het gevolg is van een falende veiligheidsbesturing die is uitgevoerd conform deze norm? Van gerenommeerde bedrijven mag immers verwacht worden dat ze aan de laatste stand der techniek voldoen.

Zie hiervoor ook het artikel waarin de Rechtbank Haarlem uitspraak doet over het ongeval op een roltrap bij een warenhuis: klik hier om het artikel nu te lezen. Hierin wordt door de fabrikant aan de eisen uit de C-norm voldaan, echter de rechter heeft geoordeeld dat van deze fabrikant meer verwacht mocht worden, en dat het risico dat tot het ongeval leidde ook voorkomen had moeten worden, door aanvullende maatregelen.

2. Validatie van het ontwerp

Een vaak vergeten stap is de validatie van het ontwerp. De norm prEN 954-2 uit 1999 beschrijft de validatie van een veiligheidsfunctie. Deze norm is echter nooit definitief geworden. Na ontwerp van een veiligheidsfunctie volgens de NEN-EN 954-1 moet het gevalideerd worden met de norm EN-ISO 13849-2.

3. Eisen voor programmeerbare veiligheidssystemen

De EN 954-1 geeft geen eisen voor veiligheidssystemen die opgebouwd zijn met programmeerbare veiligheidrelais of veiligheid PLC's, hiervoor verwijst de norm naar de EN-IEC 61508.
Voor bedrijven die gebruik maken van programmeerbare veiligheidrelais of veiligheids PLC's is toepassing van de EN 954-1 ontoereikend. Hiervoor moet gekozen worden voor de EN-IEC 62061 (Safety Integrity Level) of de EN-ISO 13849-1 (Performance Level).

4. Verwijzing B- en C-normen

Diverse B- en C-normen verwijzen al naar de SIL of PL normen en niet meer naar de EN 954-1, zoals bijvoorbeeld de norm EN-ISO 10218 over industriële robots. Gaande weg zullen steeds meer normen deze verwijzing herzien, waardoor het vermoeden van overeenstemming met de EN 954-1 vervalt.

5. Meer engineeringsvrijheid en soms goedkoper uit

In sommige gevallen bent u goedkoper uit door de SIL en PL normen wel  toe te passen.
Met categorie 3 en 4, volgens de EN 954-1, moet u redundantie toepassen om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Door het toepassen van betrouwbare componenten (hoge SFF of MTTF), met een hoge mate van diagnose (DC), kunt u volgens de SIL en PL normen soms met enkelvoudige systemen uit. Dit scheelt enorm in de kosten, tijdens onze trainingen behandelen we deze aspecten.

Wacht niet langer met toepassen van SIL en PL normen!

Vanwege de hierboven genoemde redenen is het verstandig niet langer te wachten met het eigen maken van de technieken uit de SIL of PL normen.
D&F Consulting B.V. geeft tal van trainingen waarin u op praktische wijze wegwijs wordt gemaakt in de faalkansberekeningen. Bij D&F kunt u terecht voor een ééndaagse training, vierdaagse masterclass SIL en PL of
in-company training over de SIL en PL normen.
Deze trainingen zijn inclusief:
- rekenvoorbeelden
- stappenplan
- uitleg over gebruik van gratis softwaretool Sistema® 

Door Harry Krosse; Business Unit manager Technical Safety
© D&F Consulting B.V.

Alle nieuws van 2010

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340