Nieuws: Nieuwe NEN normen

26/09/12

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 4 juli 2012 tot en met 10 augustus 2012. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar u ook met vragen terecht kunt.

Bron: Staatscourant 2012 nr. 16911 17 augustus 2012

 • NEN-ISO 3864-3:2012 (Cor. 2012-06) enGrafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Deel 3: Ontwerpprincipes voor grafische symbolen voor gebruik in veiligheidstekens
 • NEN-EN-ISO 10209:2012 en;fr;deTechnische productdocumentatie – Woordenlijst – Termen betreffende technische tekeningen, productbeschrijving en aanverwante documentatie
 • NEN-EN-ISO 12100:2010 nlVeiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie
 • NEN-EN 13480-1:2012 enMetalen industriële leidingsystemen 
  Deel 1: Algemeen  
  Deel 2: Materialen   
  Deel 3: Ontwerp en berekening 
  Deel 4: Fabricage en installatie 
  Deel 5: Keuring en beproeving 
  Deel 6: Aanvullende eisen voor ondergrondse pijpleidingen 
  Deel 8: Aanvullende eisen voor leidingen van aluminium en aluminiumlegeringen
 • NEN-EN 15861:2012 enMachines voor voedselbereiding – Rookinstallaties – Veiligheids- en hygiëne-eisen
 • NEN-EN 1755:2000+A1:2009/Ontw. A2:2012 enVeiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen – Inzet in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen – Gebruik in gebieden met ontbrandbare gassen, dampen, nevels en stof Commentaar voor: 2012-11-19
 • NEN-EN 860:2007+A2:2012 enVeiligheid van houtbewerkingsmachines – Vandiktebanken voor eenzijdige bewerking
 • NEN-EN 861:2007+A2:2012 enVeiligheid van houtbewerkingsmachines – Gecombineerde vlak- en vandiktebanken

Bron: Staatscourant 2012 nr. 18460 13 september 2012

 • NEN-EN-IEC 60309-1:1999/A2:2012 enStopcontacten voor industrieel gebruik – Deel 1: Algemene eisen
 • NEN-EN-IEC 61439-2:2011 nlLaagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen – Deel 2: Vermogensschakel-en-verdeelinrichtingen voor geïnstrueerde personen
 • NEN-EN 50110-1:2012 Ontw. enBedrijfsvoering van elektrische installaties – Deel 1: Algemene eisen Commentaar voor: 2012-12-04
 • NEN-EN-IEC 60079-0:2012 enExplosieve atmosferen – Deel 0: Elektrisch materieel – Algemene eisen
 • NEN-EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 enElektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-3: Algmene normen – Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en licht-industriële omgevingen
 • NEN-ISO 23551-1:2012 enVeiligheids- en regelinrichtingen voor gasbranders en gasverbruikstoestellen – Speciale eisen – Deel 1: Automatische- en semi-automatische afsluiters
 • NEN-EN 1034-17:2012 enVeiligheid van machines – Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking – Deel 17: Tissue maakmachines
 • NEN-EN 13480-1:2012 nlMetalen industriële leidingsystemen
  Deel 1: Algemeen 
  Deel 5: Keuring en beproeving
 • NEN-EN 16307-5:2012 Ontw. enGemotoriseerde transportwerktuigen – Veiligheidseisen en verificatie – Deel 5: Aanvul-lende eisen voor door voetgangers voortbewogen transportwerktuigen Commentaar voor: 2012-12-09
 • NEN-EN 289:2012 Ontw. enMachines voor kunststoffen en rubber – Spuitgietmachines met compressie en met overdracht – Veiligheidseisen Commentaar voor: 2012-12-09
 • NEN-EN 378-1:2008+A2:2012 nlKoelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 1: Basiseisen, definities, classificatie en selectiecriteria

Alle nieuws van 2012

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340