Nieuws: Nieuwe normen NEN

22/06/12

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 4 mei 2012 tot en met 12 juni 2012.

  • NEN-EN-ISO 11200:2012 Ontw. enAkoestiek – Geluid uitgestraald door machines en toestellen – Handleiding voor het gebruik van basisnormen voor het meten van geluiddrukniveaus op een werkplek en op andere aangegeven plekken
  • NEN-EN 12043:2012 Ontw. enMachines voor voedselbereiding – Rijskamers voor deeg – Veiligheids- en hygiëne-eisen
  • NEN-EN 13480-3:2002/A5:2012 enMetalen industriële leidingsystemen – Deel 3: Ontwerp en berekening
  • NEN-EN 13480-3:2002/C8:2012 enMetalen industriële leidingsystemen – Deel 3: Ontwerp en berekening
  • NEN-EN 13871:2012 Ontw. enMachines voor voedselbereiding – Machines voor snijden van blokjes – Eisen voor de veiligheid en hygiëne NEN-ISO 26303:2012 enGereedschapsmachines – Korte termijn geschiktheidsevaluatie van bewerkingsprocessen aan gereedschappen voor metaalsnijmachines
  • NEN-EN 378-1:2008+A2:2012 enKoelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 1: Basiseisen, definities, classificatie en selectiecriteria 
  • NEN-EN 378-2:2008+A2:2012 enKoelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie 
  • NEN-EN 378-3:2008+A1:2012 enKoelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 3: Installatieplaats en persoonlijke bescherming 
  • NEN-EN 378-4:2008+A1:2012 enKoelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 4: Bediening, onderhoud, reparatie en terugwinning 

Alle nieuws van 2012

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340