Nieuws: Opslagtank uitgewerkt met HAZOP en SIL

23/02/12

In oktober 2008 is de venieuwde PGS 29 uitgekomen. PGS 29 betreft de richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks.

Explosie en brand zijn aanleiding voor vernieuwde PGS 29

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de explosie en brand in het Buncefield brandstofdepot in het Britse Hemel Hampstead.

thieshansen.deHier vond op 11 december 2005 een enorme explosie plaats die werd veroorzaakt door dampen die vrijkwamen als gevolg van het overvullen van een grote opslagtank met benzine.

De brand die daarop volgde vernietigde ruim 20 grote opslagtanks en duurde maar liefst vijf dagen. De brand veroorzaakte een enorme rookpluim en de brandstofvoorzieningen van grote vliegvelden kwam in het geding. De totale schade wordt geschat op £1miljard.

(foto: thieshansen.de)

 

 

Aanbevelingen in vernieuwde PGS 29

De aanbeveling is dat: 

  • een opslagtank dient te worden uitgevoerd met een hoogniveau-alarmering en een onafhankelijke overvulbeveiliging 
  • de betrouwbaarheid van de instrumentatie en beveiliging moet in relatie staan tot het veiligheidsrisico.

Uitgewerkt voorbeeld HAZOP en SIL

Om duidelijk te maken hoe dit in zijn werk heeft D&F een voorbeeld uitgewerkt van een opslagtank waarvoor een HAZOP is uitgevoerd en een SIL classificatie op overvullen.

GA verder en download het uitgewerkt SIL en HAZOP voorbeeld.

Uw HAZOP expert

Nico Reinders is expert HAZOP bij D&F. Nico Reinders is één van de experts bij D&F:

Raadpleeg Nico voor advies bij het uitvoeren van een HAZOP of SIL classificatie.

Ontmoet Nico als trainer bij de training HAZOP,
deze vindt plaats op 19 april 2012.

Uiteraard kunt u direct inschrijven: klik hier.

Alle nieuws van 2012

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340