Nieuws: NTA voor verbetering veiligheidsgedrag op de werkvloer

02/07/13

NEN heeft een Nederlands Technische Afspraak (NTA) gepubliceerd met tips en praktijkvoorbeelden voor de aanpak van verbetering van veiligheidsgedrag. NTA 8544 is bedoeld als hulpmiddel voor adviseurs en brancheorganisaties die een verbetertraject inzetten om het veiligheidsgedrag binnen organisaties te verbeteren.

Doel NTA

Door veiligheidsgedrag te verbeteren, kan het aantal arbeidsongevallen verder worden teruggedrongen. NTA 8544 biedt adviseurs en brancheorganisaties praktijktips voor de aanpak van verbetering van veiligheidsgedrag.

Inhoud NTA

De NTA geeft tips voor verschillende fasen in de aanpak van een verbetertraject; de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de fase van evaluatie en borging. De tips gaan over de aanpak binnen een bepaalde fase en de bijbehorende verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Daarnaast worden in de NTA initiatieven voor verbetertrajecten genoemd.

Achtergrondinformatie

De NTA is ontwikkeld in opdracht van het Agentschap SZW in het kader van het Actieplan Arbeidsveiligheid. Het Actieplan Arbeidsveiligheid (2010-2012) richtte zich op het verminderen van het aantal arbeidsongevallen door middel van het veranderen van gedrag en cultuur op de werkvloer. Vanuit het Actieplan zijn diverse verbetertrajecten uitgevoerd binnen verschillende branches. Deze NTA is opgesteld door diverse betrokkenen bij het Actieplan Arbeidsveiligheid, D&F Consulting heeft ook meegewerkt aan de inhoud van deze NTA.


 

Alle nieuws van 2013

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340