Nieuws: Studiedag leidinggeven en duurzame veiligheidscultuur

10/04/13

Verbonden in Veiligheid is een nieuw netwerk rond veiligheid en opleidingen. Dit netwerk werd officieel gestart op 8 november 2011 in het kader van een Europees Interreg-project en heeft als doelstelling de link tussen de veiligheidsopleidingen en het werkveld te versterken. De sterkte van het netwerk ligt in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Belgische organisaties.

Een belangrijk en vernieuwend aspect  is de integrale benadering van veiligheid die het netwerk hanteert. Preventie, milieu, beveiliging, enz. worden vaak los van elkaar gezien, zowel in de organisaties als in de opleidingen. Verbonden in Veiligheid brengt deze thema’s samen en ervaart dit als een meerwaarde. Het netwerk differentieert zich hierbij van bestaande netwerken waarbij er vertrokken wordt vanuit één domein van veiigheid.

Op 14 mei organiseert Verbonden in Veiligheid de studiedag:
(Excellendt) leidinggeven en een duurzame veiligheidscultuur te Antwerpen. Deze studiedag gaat daarnaast over bewustwording en gedragsverandering. Ook is er een panelgesprek waaraan Gerd-Jan Frijters van D&F deelneemt.

Voor meer informatie en inschrijven verwijzen wij u graag naar de website: www.verbondeninveiligheid.eu Deelname kost € 50,-.

Alle nieuws van 2013

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340