Nieuws: Blog: Veiligheid, gespreksonderwerp van de dag

16/12/13

Samen met een internationale fabrikant van raambekleding werken we een train de trainer plan uit om veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag te ontwikkelen.

Aanleiding is een stijgend aantal ongevallen binnen de productielocaties in Nederland en problemen met de verzekeraar die lastige vragen begint te stellen. We stellen samen het volgende stappenplan op:

  1. Huidige en gewenste veiligheidscultuur inzichtelijk en concreet specifiek maken (interviews en workshop).
  2. Het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor alle medewerkers, in samenwerking met een 7 tal interne trainers.

Interviews

Voorafgaand aan de cultuur workshop doen we een aantal interviews (met zo’n 15% van alle medewerkers, door alle hiërarchische lagen). Deze interviews verschaffen ons belangrijke informatie over de huidige veiligheidscultuur. De organisatie heeft technische veiligheid (het machinepark) redelijk goed op orde en de veiligheidsorganisatie inclusief het managementsysteem is goed doorontwikkeld. Er lopen een aantal goede initiatieven rondom verzuimmanagement en lean. De beschreven veiligheidsprocessen (risicobeoordeling, meldingen, inspectierondes) zijn goed ingesleten.

Als het gaat om veiligheidsgedrag zien en horen we dat dagelijks onveilige handelingen voorkomen. Deze hebben vaak een lange historie en worden gedoogd door collega’s maar ook door leidinggevenden. In het werkoverleg is veiligheid nauwelijks een gespreksonderwerp. We merken dat het begrip rondom veiligheidszaken russen het management en de werkvloer niet optimaal is. Niet verwonderlijk dat er dus een wij en zij cultuur heerst.

Niet de andere kant opkijken

De cultuurworkshop bevestigt het ‘gedoogbeleid’ en levert concrete voorstellen op om de veiligheidscultuur te verbeteren. En hier worden ook afspraken over gemaakt. We willen elkaar meer gaan aanspreken op onveilig gedrag (en ongewenst gedrag in zijn algemeenheid). We willen niet meer de andere kant opkijken, maar verantwoordelijkheid nemen. We willen leren om eerst te luisteren en dan pas te praten. We willen op tijd komen voor vergaderingen en voorbereid zijn. We willen eigen verantwoordelijkheid nemen en niet meer naar de ander wijzen. We willen eerst denken en dan pas doen.

Kortom voldoende input voor een krachtige training. In een periode van 3 maanden ontwikkelen we, samen met de groep van 7 interne trainers, 2 trainingen van 2,5 uur en een 6 tal korte AVO’s (Afdelings Veiligheids Overleg) voor tussendoor. De 2 trainingen zullen verzorgd gaan worden door de interne trainers en de AVO’s worden verzorgd door de teamleiders.

Genoeg te doen

We spreken met het management af dat zij na iedere training en na iedere AVO de werkvloer opgaan om met medewerkers in dialoog te gaan. Ik zou graag alle valkuilen beschrijven die we in dit traject zijn tegengekomen (en nog steeds tegenkomen). Het bedrijf komt financieel in zwaar weer wat ervoor zorgt dat niet alle verbetervoorstellen kunnen worden geïmplementeerd. Managers raken hierover in discussie met medewerkers van de werkvloer tijdens de dialoogrondes. De interne trainers hebben moeite met de heftige discussies in de trainingen. Er komen veel ideeën, acties en voorstellen uit de sessies die gemanaged moeten worden. Kortom, genoeg te doen.

De gewenste vermindering van ongevallen is gelukkig ruimschoots gerealiseerd. En op dit moment is veiligheid in ieder geval het gespreksonderwerp van de dag. In positieve zin. Pure winst dus…..

Gerd-Jan Frijters, oprichter en eigenaar D&F Group b.v.

Alle nieuws van 2013

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340