Nieuws: Keuringsplicht voor Drukapparatuur

14/08/15

De Inspectie SZW heeft eind 2013 – begin 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de keuringsplicht op drukapparatuur. Afhankelijk van de ontwerp- en gebruikscondities is een keuring door een ‘aangewezen keuringsinstelling’ verplicht. Deze verplichting wordt onvoldoende nageleefd, gezien de onderzoeksresultaten.

soorten keuringen

Voornamelijk de zogeheten ‘periodieke herkeuring’, voor drukapparatuur in de gebruiksfase wordt niet gehandhaafd. De gebruiker van het drukapparaat moet zelf bepalen of er keuringsplicht bestaat. Indien die keuringsplicht er is moet de gebruiker vervolgens zorgdragen voor de de uitvoering van de keuringsplicht.

Gebruikelijk is de combinatie ‘Keuring vóór Ingebruikneming’ en ‘Periodieke Herkeuring’. Dit houdt in dat een drukapparaat waarvan de keuringsplicht is vastgesteld, voorafgaand aan ingebruikneming gekeurd moet worden.

periodieke herkeuring

Daarna volgt een herkeuring bij gewoonlijk elke  4-6 jaar, die vergelijkbaar is met de APK-keuring bij auto’s. Bij zo’n herkeuring worden bepaalde kritische delen van het apparaat onderzocht via niet-destructieve methodes, en wordt de staat van onderhoud vastgesteld. Bij goede resultaten wordt het apparaat vrijgegeven voor gebruik tot de volgende keuring. 

Voorbeelden van keuringsplichtige drukapparatuur zijn (wat grotere) koelmachines, perslucht- en stikstofvaten, maar ook stoomketels en leidingwerk in grotere diameters of met gevaarlijke stoffen als medium.

de onderzoeksresultaten

Uit de onderzoeksresultaten concluderen wij dat er een hoge onbekendheidsfactor bestaat bij de keuringsplicht van drukapparatuur in de gebruiksfase. Dit wordt vanuit de onderzoeksrapportage ondersteund door het bovenstaande diagram dat de redenen voor verzuimde keuring aangeeft.
De categorie ‘overig’ omvat het hoogste percentage, waaronder wij de categorie ‘keuringsplicht onbekend’ rekenen. Dit citaat uit de rapportage is daarmee in lijn:

'De inspecteurs hebben daarnaast de indruk dat de helft van de gebruikers onvoldoende op de hoogte is van de regelgeving of zich onvoldoende bewust is van de risico's.'

De keuringsplicht is er niet voor niets: een samengeperst gas bijvoorbeeld bevat een aanzienlijke hoeveelheid energie, die bij het bezwijken van de omhulling schade aan de omgeving kan veroorzaken. Indien het medium daarnaast gezondheidsgevaarlijke eigenschappen bevat (zoals giftig of brandbaar, of beide). Werknemers of omstanders kunnen risico lopen door explosie, brand en vrijkomende giftige stoffen.    

warenwetbesluit drukapparatuur

Vanuit onze praktijkervaring kunnen wij de bovenstaande conclusies bevestigen. Veel bedrijven weten dat er vroeger de Stoomwet was, maar het huidige Warenwetbesluit Drukapparatuur is vaak onbekend. Daarbij komt dat sommige types equipment niet direct als ‘drukapparatuur’ herkend worden: koelinstallaties zijn daarvan een voorbeeld.
 
Bent u op de hoogte van de aanwezige drukapparatuur in uw bedrijf? En de bijbehorende keuringsverplichtingen? D&F brengt ze graag voor u in kaart via de ‘Quickscan Drukapparatuur’. Voor meer informatie hierover neemt u contact met ons op: info@denf.nl en via telefoonnummer 076-5040340.

veiligheidstraining drukapparatuur

D&F biedt ook trainingen, zodat u zelf de keuringsplicht kunt vaststellen en eraan kunt voldoen: klik hier voor meer informatie over de Veiligheidstraining drukapparatuur

factsheet inspectie szw

De Inspectie SZW heeft naar aanleiding van het onderzoek een uitgebreide factsheet opgesteld.

factsheet drukapparatuur inspectie szw

 

Bronvermelding: Factsheet Inspectie SZW, © Rijksoverheid | Juni 2015

Alle nieuws van 2015

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340