Nieuws: Profiteer van 10.000 euro subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

07/08/15

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Er is 22 miljoen euro beschikbaar, per aanvrager kan aanspraak gemaakt worden op tienduizend euro.

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Aanvraagcriteria Duurzame Inzetbaarheid

Projecten

Projecten moeten gericht zijn op een van de volgende thema’s:

  • Bedrijfs- of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

gezond en veilig werken

D&F helpt de industrie om veiligheid op een duurzame manier te verbeteren met als ultiem doel het volledig voorkomen van incidenten. Tevens stimuleren onze adviseurs werkgevers om hun personeel gezond en veilig aan het werk te houden. Schakel D&F in om uw subsidie zo goed mogelijk in te vullen en profiteer van deze kans! Neem nu contact op via: info@denf.nl en telefoonnummer: 076-5040340.  

aanvraagtijdvak

ESF regeling 2014-2020 subsidie duurzame inzetbaarheidAanvragen moeten worden ingediend tussen 19 oktober 2015 9.00 uur en 13 november 2015 17.00 uur.
U dient bij de aanvraag aan te tonen dat u als werkgever tenminste twee werknemers in dienst heeft. Dit kan door het overleggen van recente loonstroken (bedragen mogen onzichtbaar worden gemaakt) of door een overzicht uit de salarisadministratie waaruit blijkt dat er minimaal twee werknemers in dienst zijn.

doorlooptijd project

Een project mag hoogstens tien maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag  na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt tien maanden daarna.
Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is geweest.

De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van adviseur. Per adviseur moeten drie referenties van verschillende opdrachtgevers bij de aanvraag worden gevoegd. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Hierover leest u meer in de regeling.

Subsidiabele kosten

Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel voor het leveren van advies, scholingskosten en trainingskosten zijn uitgesloten van de subsidie.  Bijkomende kosten van de adviseur, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, BTW en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
BTW en kosten gemaakt ten behoeve van scholing komen niet in aanmerking voor subsidie.

factsheet

De belangrijkste items om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie hebben wij voor u op een rij gezet in een factsheet. Deze kunt u hier gratis downloaden:

meer info subsidie esf

agentschap szw

Voor specifieke informatie en inhoudelijke vragen kunt u terecht op de website van het agentschap van SZW.

Bron: https://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020

Alle nieuws van 2015

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340