Nieuws: Publicaties geharmoniseerde normen

20/11/15

Er is weer een publicatie met geharmoniseerde normen uitgegeven welke het vermoeden van overeenstemming geeft met de onderstaande richtlijn.

  • ATEX 95 Richtlijn................................... 94/9/EG

Publicatie van 09-10-2015, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 335:2015

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.335.01.0010.01.NLD

Meer informatie

Voor meer informatie en rechtstreeks contact kunt u ons bereiken via info@denf.nl en bellen naar 076-5040340.

Alle nieuws van 2015

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340