Nieuws: Validatie Barometer Veiligheidsklimaat ®

12/01/15

De Barometer Veiligheidsklimaat ® is gevalideerd. Het validatierapport is voor u beschikbaar gesteld.

Inleiding

D&F heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen organisaties. De eerste stap in dergelijke verbeterprocessen is vaak het onderzoeken van de bestaande veiligheidscultuur. D&F hanteert hierbij een systematische methodiek waarbij gewerkt wordt met een vaste set van 63 stellingen in een achttal categorieën. Deze stellingen worden aan alle medewerkers van de betrokken organisatie voorgelegd, waarna de antwoorden (eens/oneens/niet van toepassing) worden geanalyseerd. D&F noemt dit onderzoek Barometer Veiligheidsklimaat ®.

Webbased applicatie

Sinds enkele jaren wordt gebruikt gemaakt van een webbased applicatie. Met deze applicatie kan D&F grote groepen respondenten uitnodigen om online de vragenlijst in te vullen. De gegeven antwoorden worden direct in het juiste formaat opgeslagen. Zo kan binnen relatief korte tijd een grote hoeveelheid onderzoeksgegevens worden verzameld en geanalyseerd.

Verbeterslag

Om het (online) Barometer Veiligheidsklimaat ® onderzoek verder te verbeteren is in 2013 besloten de tot dan toe gehanteerde set stellingen en gebruikte analysemethoden aan een kritisch onderzoek te onderwerpen om zo te komen tot een gevalideerde onderzoeksmethodiek.
 
Deze verbeterslag is in de periode 2013-2014 uitgevoerd in samenwerking met Spellbound Internet Solutions.

Download de rapportage Online Barometer Veiligheidsklimaat - Validatie met random vragenlijst - v1.1

Alle nieuws van 2015

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340