Nieuws: Correlatie tussen welzijn en veiligheidscultuur (artikel)

20/07/15

In het kader van het jaarlijkse HSE event van Wolters Kluwer is in april een online enquête uitgevoerd onder 2.250 respondenten. Het onderwerp van de enquête is veiligheidscultuur en gedrag. Tijdens het HSE event in mei ontstonden levendige discussies over de uitkomsten van dit onderzoek. Het merendeel van de respondenten komt vanuit industrie, overheid en de dienstensector. Dit artikel gaat over een opvallende uitkomst, namelijk de volgende:

Ik voel me niet goed in mijn werkomgeving.

Laten we beginnen met de eerste stelling. 17% van de respondenten geeft aan zich niet goed te voelen in de werkomgeving. Meer specifiek, arbeiders, bedienden & ambtenaren voelen zich veel minder goed op het werk dan directie, HSE professionals en zelfstandigen. Het laagst scoren de ambtenaren die zich ook het meeste van iedereen zorgen maken over pesten en ongewenst gedrag. Een andere uitkomst is dat de ambtenaar niet voldoende betrokken wordt bij welzijnsprioriteiten. In het onderzoek is een correlatie te zien tussen deze uitkomst en veiligheid. En dat was te verwachten. Want laten we eens kijken hoe een veiligheidscultuur op niveau generatief op de veiligheidscultuurladder eruit ziet.

Lees hier het volledige artikel 'Correlatie tussen welzijn en veiligheidscultuur' van Gerd-Jan Frijters.

Meer informatie

Wilt u meer weten over een veiligheidsprogramma voor uw organisatie, een cultuurmeting of wenst u een vrijblijvende kennismaking?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 076-5040340 of via e-mail: info@denf.nl

Alle nieuws van 2015

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340