Nieuws: Inspectie SZW ondersteunt Week van de RI&E met inspecties en e-publicatie

01/09/15

In de Week van de RI&E hebben 1.000 kleine bedrijven en instanties een brief van de Inspectie SZW ontvangen. Hierin is hen gevraagd de RI&E (Risico-inventarisatie en Evaluatie) inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak op te sturen. Ook is gevraagd naar de aanwezigheid van een preventiemedewerker in het bedrijf.

Inspectieactie

Met deze schriftelijke inspectieactie vraagt de Inspectie SZW aandacht voor de naleving van deze wettelijke verplichtingen op het terrein van Arbozorg. De actie vindt plaats bij bedrijven en instellingen in de sectoren die het slechtst scoren op naleving van deze verplichtingen (zie de monitor Arbo in bedrijf’). Daarnaast gaat de Inspectie SZW enkele honderden bedrijven telefonisch benaderen met dezelfde vragen.

Naleving wettelijke verplichtingen

Uit deze 2 jaarlijkse monitor blijkt hoe de verplichtingen bij de bedrijven nageleefd worden.

De onderwerpen die minste nageleefd zijn, is het hebben van:
• een plan van aanpak (38%),
• een preventiemedewerker (43%) en
• een RI&E (47%).

De onderwerpen die beste nageleefd zijn, is het hebben van:
• een schriftelijke arbeidsongevallenregistratie (75% van de bedrijven met een recent ongeval),
• voorlichting (73%);
• arbodienstverlening (72%);
• ziekteverzuimbeleid (71%).

Gelukkig is voor minstens driekwart van de werknemers een algemene RI&E opgesteld. Dat komt omdat grote bedrijven veel vaker aan de verplichtingen voldoen.

Waarschuwing

Bedrijven die geen, of geen goede RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak opsturen, krijgen een waarschuwingsbrief. Ook worden deze bedrijven geselecteerd voor een inspectiebezoek in 2016. De RI&E vormt de basis voor gezond en veilig werken op de werkvloer. Met dit document kan een bedrijf of instelling laten zien hoe zij hier in de praktijk invulling aan geeft. Iedere werkgever is verplicht een RI&E op te stellen.

E-publicatie

In dezelfde week lanceert de Inspectie SZW een e-publicatie, getiteld ‘Gezond en veilig werken. Hoe doet ú dat?’ De e-publicatie geeft praktische suggesties om met ‘Preventie in 3 stappen’ aan de slag te gaan in alle organisaties. Van elk type organisatie is een inspirerend praktijkfilmpje gemaakt. De e-publicatie is te vinden op de website van de Inspectie SZW en onderaan deze pagina.

Daarnaast biedt de zelfinspectietool ‘Arbo op orde!’ een checklist voor het maken en actueel houden van een RI&E met Plan van Aanpak. De tool is te vinden op zelfinspectie.nl/

Met deze acties wil de Inspectie SZW arbozorg onder de aandacht te brengen bij bedrijven en instellingen. Een goede arbozorg op de werkvloer houdt de werkomgeving gezond en veilig.

Professioneel advies

D&F kan u helpen met het voldoen aan de verplichting van de wetgeving. Daarnaast bieden wij praktische ondersteuning aan bedrijven om invulling te geven aan de algemene RI&E.

Wilt u meer informatie over de algemene RI&E of wenst u een vrijblijvende kennismaking? Neem dan contact met ons op:

Alle nieuws van 2015

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340