Nieuws: Samenvoeging SIL en PL normen van de baan!

04/12/15

De samenvoeging van de SIL-norm (EN-IEC 62061) en de PL-norm (EN-ISO 13849-1/2) in de norm ISO/IEC 17305 is voorlopig van de baan doordat ISO zich heeft teruggetrokken uit het project.

Oplevertermijn samenvoeging sil en pl niet haalbaar

Wanneer een nieuw project gestart wordt door ISO en/of IEC, zoals de samenvoeging van de SIL en PL norm, wordt aan het project een deadline meegegeven. Deze bedraagt doorgaans 3-5 jaar waarin een draft versie opgeleverd dient te worden. Aangezien men het niet meer haalbaar achtte om binnen de resterende tijd een kwalitatief goede draft versie van de norm ISO/IEC 17305 op te leveren, is tijdens de laatste bijeenkomst van TC199 (ISO) een resolutie aangenomen om de JWG1 (Joint Working Group), welke zich de afgelopen jaren druk heeft bezig gehouden met de samenvoeging van de normen, te ‘ontbinden’.

de toekomst met sil en pl

Na het besluit van ISO is een interessante situatie ontstaan. Er is namelijk de afgelopen jaren wel degelijk vooruitgang geboekt op het gebied van normalisatie van functionele veiligheid door JWG1. Dit vinden ook de subgroepen van zowel ISO als IEC die hierbij betrokken waren. Deze subgroepen hebben de intentie uitgesproken om ‘onder de radar’ toch informele afstemming te houden over de voortgang. Als er over een paar jaar updates van beide normen komen zullen ze meer gesynchroniseerd zijn en zal de stap tot inhoudelijk samensmelten steeds kleiner zijn. Uiteraard moet de toekomst uitwijzen of het ooit zover zal komen, maar de intentie bij beide normcommissies lijkt er in ieder geval te zijn!

vernieuwing huidige pl norm

Voor nu zal ISO waarschijnlijk begin volgend jaar met het eerste amendement komen van de PL norm EN-ISO 13849-1. Het hoofddoel van Amendement 1 is de toepassing van de norm op een aantal punten te verduidelijken. Ook zijn enkele wijzigingen en aanvullingen opgenomen om de praktische toepassing van de norm te verbeteren.

Hieronder een overzicht van een aantal belangrijke punten waarop wijzigingen te verwachten zijn:

  • Aan de methode voor het bepalen van het benodigde Performance Level (PLr) wordt de parameter ‘waarschijnlijkheid’ toegevoegd. Wanneer het niet waarschijnlijk is dat een gevaarlijke gebeurtenis zal optreden, biedt de nieuwe methodiek de mogelijkheid om op een lager PLr uit te komen. Hiermee komt de methode meer in lijn met de voor machinebouwers belangrijke EN ISO 12100:2010.
  • In de huidige norm werd de MTTFD van elk kanaal afgekapt op 100 jaar. De nieuwe versie van de norm biedt de mogelijkheid om voor een categorie 4 sub-systeem de MTTFD per kanaal te limiteren op 2500 jaar. Voor de lagere categorieën blijft de limiet, zoals voorheen, 100 jaar.
  • Er komt een aanvulling op de eis van categorie 2 dat de testrate 100x zo groot moet zijn als de demand rate. Hiermee zou categorie 2 weer wat praktischer toepasbaar moeten worden (meer in lijn met de SIL norm EN-IEC 62061).
  • Een andere eis m.b.t. categorie 2 is ook aangescherpt. Voorheen gaf de norm de mogelijkheid om bij een gedetecteerde fout door het testkanaal enkel een waarschuwing te geven zonder de machine naar een veilige toestand te brengen. Dit wordt in de nieuwe norm aangescherpt. Tot PL c is het toegestaan om enkel een waarschuwing te geven wanneer het praktisch onmogelijk is om de machine in een veilige toestand te brengen.
  • Voor uitgang subsystemen die opgebouwd zijn uit mechanische en hydraulische of pneumatische componenten komt een vereenvoudigde methode om een PL en een PFHD te bepalen vanuit de categorie, zonder de MTTFD te berekenen. Hiervoor wordt de nieuwe term ‘proven in use’ geïntroduceerd voor een subsysteem dat zich reeds in een specifieke configuratie in de praktijk heeft bewezen en waarbij de kans op systematische fouten zeer laag is.
  • Het gebruik van standaard PLC’s en frequentieregelaars in veiligheidsfuncties is ongewoon maar in sommige gevallen niet uitgesloten bij redundante toepassing van diverse technologieën. De eisen aan de embedded software van deze componenten komen te vervallen. Hiervoor in de plaats worden er wel weer andere kwaliteitseisen aan de componenten gesteld.

kies voor sil en/of pl en weet waarover u praat 

Het is nu afwachten tot het amendement definitief zal worden uitgebracht. D&F houdt de voortgang hiervan nauwlettend in de gaten. Uiteraard worden alle wijzigingen behandeld en verwerkt in onze functionele veiligheid trainingen.

kennis van functionele veiligheid

Het blijft voor machinebouwers en engineers uitermate belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de SIL en/of PL normen. Beide normen blijven tenslotte van kracht.

De masterclass SIL en PL, functionele veiligheid voor machines, wordt drukbezocht en cursisten zijn erg tevreden over de inhoud en samenstelling van deze training.

Bekijk hier onze masterclass SIL & PL, functionele veiligheid voor machines.

Benieuwd naar het volledige trainingsaanbod? Klik hier voor een volledig overzicht van alle veiligheidstrainingen.

gratis infosheet functionele veiligheid

Vraag onze infosheet Functionele Veiligheid in de machinebouw gratis aan bij D&F. Het V-model zoals uitgelegd in de functiesheet wordt tijdens alle trainingen uitgebreid behandeld. (De infosheet is alleen in hard copy variant verkrijgbaar en wordt niet soft copy verspreid.)

 

vragen over SIL en/of PL? 

Mocht u vragen hebben over Functionele veiligheid of specifiek over Amendement 1 van EN-ISO 13849-1, neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 076-5040340 of via het contactformulier.

Alle nieuws van 2015

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340