Nieuws: Worden normen gratis?

03/11/15

In het kader van de wens van de regering om regeldruk te verminderen voor het bedrijfsleven is onderzoek gedaan naar industrienormen. Dit onderzoek is gedaan door Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk.

Het belang van normen

Het ontwikkelen van normen is van groot belang voor onze welvaart. Normen zijn nodig voor het vertrouwen in goederen en diensten en daarmee voor de internationale handel. Vrijwillige normen vormen geen bron van regeldruk. Anders wordt het als de wetgever deze normen verplicht oplegt.

Conclusie van het advies is dat de overheid een aantal normen kosteloos ter beschikking zou moeten stellen, echter dat geldt niet voor de NEN-EN normen die op het vlak van veiligheid en gezondheid van toepassing zijn.

Naar NEN-EN normen in het kader van veiligheid en gezondheid wordt in wetgeving facultatief verwezen. Dat betekent dat de norm niet verplicht is maar de ondernemer helpt om te voldoen aan een wettelijke eisen.

Verwijzingen en verplichtingen beperken

Actal adviseert om het aantal verwijzingen naar andere normen, die in een norm staan, te beperken tot alleen die verwijzingen die strikt noodzakelijk zijn. Daarnaast adviseert Actal om voorzichtig te zijn met het verplichten tot het opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem, zoals dat in sommige normen wordt voorgeschreven.

Scenario's

Actal werkt een aantal scenario’s uit van facultatieve normen waaronder CE-markering van een broodrooster. Het volgen van de norm EN-IEC 335-2-9 is goedkoper voor de fabrikant dan het op een andere wijze aantonen dat aan de wet wordt voldaan.

Een ander scenario gaat over een leverancier van een drinkwaterfiltersysteem. In dit scenario is CE-markering niet voldoende. Volgens het Nederlandse Drinkwaterbesluit moet een extra certificering worden uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de BRL normen. Deze normering werkt kostenverhogend en is derhalve niet wenselijk, aldus Actal.

Een derde scenario handelt over elektrische keuringen van arbeidsmiddelen. Het toepassen van de norm NEN 3140 werkt kostenverlagend, mits praktisch toegepast. Hieraan voegt men het voorbeeld toe dat ook een eenvoudige koffiezetmachine in veel bedrijven jaarlijks wordt gekeurd. Met de norm in de hand kunnen bedrijven zelf bepalen wat nodig is en dat kan kosten besparen.

Dwingende verwijzingen

Een groot aantal normen waar de wet dwingend naar verwijst werken kostenverhogend door. Het gaat hier om een groot aantal NEN normen (niet verwarren met NEN-EN), DIN, BRL, NTA, NPR, CSS, BTO en PGS.

Dit onderzoek zal ongetwijfeld een vervolg krijgen.

Het volledige rapport is te downloaden op: http://www.actal.nl/wettelijke-normen/

Praktisch advies en ondersteuning

D&F is uw onafhankelijk adviseur op het gebied van machineveiligheid, procesveiligheid en veiligheidsmanagement en -cultuur. Door inzet van D&F hoeft u zich niet in richtlijnen, normen of theorieën te verdiepen en kun u zich concentreren op uw eigen kernactiviteit.

Wilt u meer informatie over onze diensten of wilt u geheel vrijblijvend kennismaken met D&F, neem dan direct contact met ons op via telefoonnummer 076 5040340 of via het contactformulier.

Alle nieuws van 2015

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340