Nieuws: RI&E als gedragsbeïnvloedingsinstrument

13/06/16

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)Deze week is het de 'week van de RI&E' waar we een week lang extra aandacht geven aan het belang van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

RI&E als gedragsbeïnvloedingsinstrument

De bedrijven weten dat het aanbieden van een veilige en gezonde werkomgeving aan medewerkers aantoont dat gezondheid een belangrijk onderwerp is. Zoals we allemaal weten is het overgrote deel van ons werk beïnvloed door gedrag. We kunnen van het gedrag nog meer gebruik maken door zo goed mogelijk aan te geven wat de verwachting van de medewerker is.

In de RI&E kan dit nog een stap verder gaan, door hierin ook het veiligheidsgedrag van de mensen te benoemen. Of als voorbeeld, in de RI&E hoort ook het arbobeleid benoemd te staan. Is het veiligheidsgedrag opgenomen in het arbobeleid? Dit kan eenvoudig door concreet te beschrijven welk veiligheidsgedrag gewenst is en welk veiligheidsgedrag beloont wordt.

Tijdens deze “week van de RI&E” kunnen wij ons natuurlijk richten op de techniek en organisatie om meer van hetzelfde te herhalen. Maar wat als we deze week eens de RI&E inzetten om acties te bedenken voor veiligheidsgedrag? Dan kunnen we zo de RI&E gebruiken als gedragsbeïnvloedingsinstrument.

Een tip hierbij is dat gedrag een activiteit is die je uitvoert en waarneembaar is. Dus eerst denken en dan gericht doen!

Vragen over de RI&E als gedragsbeïnvloedingsinstrument?

Neem nu contact op met ons voor het maken van een afspraak om vrijblijvend verder te praten over veiligheidscultuur en -gedrag. Bel naar: 076-5040340 of stuur ons een e-mail: info@denf.nl

Meer info over de week van de RI&E is te vinden op:
http://www.rie.nl/week-van-de-ri-e/

Alle nieuws van 2016

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340