Nieuws: Actuele highlights BRZO

13/06/16

Highlights BRZO

 

Op 24 mei 2016 bezocht ik het BRZO congres ‘actualiteitenseminar’ te Maarssen. Het belooft een interessante dag te worden met sprekers vanuit overheid, advocatuur en industrie. De volgende zaken zijn mij opgevallen en wil ik graag met u delen.

 

Industrie vs overheid

Eerste punt is een spanningsveld dat ik meende te bespeuren tussen industrie en overheid. Constatering is dat de overheidseisen tijdens toezicht ieder jaar fors toenemen. De industrie kan dat nauwelijks nog volgen. Een van de sprekers gaf aan te moeten voldoen aan het implementeren van 15 KPI’s (3 jaar terug) tot 100 KPI’s in 2016. Hij heeft hier een dagtaak aan en vraagt zich af wat de toegevoegde waarde voor zijn organisatie nog is.

Veiligheidscultuur in het gedrang

Door de grote druk op ‘compliance’ blijven we steken op het ‘calculatieve niveau’ (veiligheidsladder) en wordt de beweging naar een proactieve veiligheidscultuur belemmerd.

Wat me aansprak was het verhaal van een veiligheidsmanager die in 3 jaren de veiligheidscultuur in zijn organisatie heeft versterkt op een ‘bottom-up’ manier. Dus een minimum aan top down regels en een maximale participatie en betrokkenheid van uitvoerende medewerkers. Mooi verhaal.

Risico's van veroudering installaties en kennis

Een trend die meerdere sprekers signaleren is het toenemende belang van veiligheid voor verouderende installaties (ageing). Men vraagt zich af of de huidige veiligheidsmanagementsystemen voldoende zijn ingericht op de risico’s door veroudering  (o.a. het toenemen van de faalkans van een component). Iemand noemt het voorbeeld van de kans op een overstroming van een fabrieksterrein (nu 1 : 10.000, over 50 jaar wellicht 1 : 2). Hieraan gerelateerd noemt men het risico van verdwijnen van technische proceskennis door vergrijzing.

Ballotagecommissie

Tijdens een paneldiscussie geven de deelnemers (waaronder overheid) aan een ballotagecommissie te wensen, waarin onduidelijkheden (lees: verschil in inzicht tussen bedrijf en inspecteur) kunnen worden opgehelderd.

Wordt vervolgd… Al met al een interessante dag.

Dit verslag is geschreven door Gerd-Jan Frijters naar aanleiding van zijn bezoek aan het actualiteitenseminar BRZO op 24 mei 2016 te Maarssen.

BRZO informatie & werkzaamheden 

D&F is uw kennisbron over BRZO!  Samen met u wordt bekeken welke werkzaamheden, inventarisaties en documenten nodig zijn om te voldoen aan de BRZO verplichtingen.

  • Bel voor een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs via telefoonnummer 076 5040340. Of stuur een e-mail naar info@denf.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Alle nieuws van 2016

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340