Nieuws: Brzo-inspecteurs willen veiligheidscultuur betrekken in inspectiemethodiek

12/07/16

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft de Tweede Kamer de "Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015" gestuurd en gereageerd op het artikel in tijdschrift Arbowetenschap over toezicht in de chemische industrie en op de motie Ulenbelt/Smaling. In deze motie vragen de Kamerleden om een onderzoek naar de inspectiebeleving van inspecteurs van bedrijven waarvoor het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo) geldt.

Volgens Dijksma komt uit de Staat van de Veiligheid 2015 en het onderzoek onder Brzo-inspecteurs naar voren dat op het gebied van toezicht en handhaving goede stappen zijn gezet. Er zijn veel inspanningen geleverd om de kwaliteit te verbeteren, en die lijn moet volgens Dijksma worden 'vastgehouden'. De resultaten van het toezicht en de prestaties van de bedrijven geven een stabiel beeld met een aantal positieve punten, maar er zijn ook aandachtspunten. Zo hebben de Brzo-inspecteurs aangegeven dat ze de veiligheidscultuur in de inspectiemethodiek willen betrekken

Volgens de staatssecretaris is 'blijvende inzet nodig om de naleving naar een hoger niveau te brengen, en er is blijvende inzet nodig van het bedrijfsleven om met name het aantal zware overtredingen verder terug te dringen'. Ze vindt het van belang om meer duiding te kunnen geven aan de verschillende toezichtsresultaten uit de regio’s om daar gepaste acties op te kunnen ondernemen.

De Staat van de Veiligheid 2015 is de derde rapportage over de veiligheidssituatie bij de Brzo-bedrijven in Nederland. Met de Staat van de Veiligheid wordt een beeld gegeven van de inspanningen voor de veiligheid door zowel toezichthouders als bedrijven.

Bijlagen rapportage

  • Brief brand Bosmanloods op site Chemelot te Geleen d.d. 9 november 2015
  • Rapportenbundel bij Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015
  • Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015
  • Verslag rondetafelgesprekken inspecteurs n.a.v. de motie Ulenbelt/Smaling

Bron: www.arbozone.nl  

Alle nieuws van 2016

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340