Nieuws: Compliance management in technische projecten

23/05/16

Bij de oplevering van een melkfabriek blijken 4.000 afsluiters te missen om bepaalde gevaarlijke vloeistofstromen veilig te kunnen stellen en leidingen leeg te kunnen drainen. Hoe voorkom je dit nu?

Compliance management in technische projectenD&F Consulting B.V. krijgt dagelijks vragen over compliance (op het gebied van VGWMK ofwel Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu en Kwaliteit) in technische projecten (vooral rondom CE-markering als onderdeel van een groot project). Met compliance bedoelen we het voldoen aan interne en externe wetgeving, normen en afspraken. 

Compliance management in technische projecten

Als het gaat om grote technische projecten met meerdere toeleveranciers gaan zaken geregeld mis. Afspraken met toeleveranciers worden te laat in het project gemaakt, heldere afspraken over toepassing van wet- en regelgeving of stand der techniek wijken af of de kennis bij opdrachtgever ontbreekt om afwijkingen van de norm te ontdekken. En dat levert stress op, meestal aan het eind van het project.

Ook kunnen nieuwe risico's geïntroduceerd worden bij het samenstellen van een installatie of machine uit meerdere delen tot een functioneel geheel, bijvoorbeeld een productielijn. Ook al voldoen de deelmachines aan de Europese veiligheidseisen, de samengestelde lijn hoeft daarmee niet per definitie ook aan de CE-eisen te voldoen (eCE + CE ‚ CEf). Denk bijvoorbeeld aan een doorgelust noodstopcircuit: de zwakste schakel bepaalt de sterkte van de ketting. Een ander voorbeeld is beperkte bereikbaarheid door naast geplaatste delen.

Download de volledige whitepaper Compliance management in technische projecten

Deze whitepaper geeft handvatten om de juiste acties te nemen op het juiste moment in een project. We noemen dit compliance management. Allereerst bekijken we een model voor een projectstructuur, daarna gaan we in op iedere stap in deze structuur.

whitepaper Compliance management in technische projecten

Heeft u vragen of feedback naar aanleiding van deze whitepaper, laat het ons weten via het contactformulier.

Alle nieuws van 2016

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340