Nieuws: Download de nieuwe whitepaper Rendement van veiligheid

02/05/16

Investeringen in veiligheid en gezondheid worden niet louter gedaan uit bedrijfseconomische overwegingen.
Bedrijven zijn zich er terdege van bewust dat zij een maatschappelijke functie bekleden. En veiligheid in zijn
Rendement van veiligheidalgemeenheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in de maatschappij.

Ongevallen en incidenten zijn slecht voor het imago. Ondanks dat veiligheid in menig bedrijf tot kernwaarde is verheven blijft de praktische uitwerking vaak achter. De doelstelling van deze whitepaper is om u meer inzicht te geven in de kosten en baten die samenhangen met (bijna)arbeidsongevallen en de hiervan afgeleide kosten.

Het rendement zit in het besparen van kosten door op de juiste wijze te investeren in veiligheid.

Al lezend zal u ervaren dat investeren in veiligheid loont!

download whitepaper Rendement van veiligheid

Alle nieuws van 2016

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340