Nieuws: Publicaties geharmoniseerde normen

19/05/16

Er zijn weer publicaties met geharmoniseerde normen uitgegeven welke het vermoeden van overeenstemming geeft met de onderstaande richtlijnen.

Machinerichtlijn.................................... 2006/42/EG
Publicatie van 13-05-2016, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 173:2016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.173.01.0001.01.NLD

Laagspanningsrichtlijn........................... 2006/95/EG (RECTIFICATIE)
Publicatie van 13-05-2016, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 173:2016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.173.01.0162.01.NLD

EMC Richtlijn......................................... 2014/30/EU    LET OP, NIEUWE RICHTLIJN
Publicatie van 13-05-2016, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 173:2016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.173.01.0142.01.NLD

Alle nieuws van 2016

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340