Nieuws: Welke training voor welk breindeel?

04/11/16

training voor specifiek breindeelEen vraag die onlangs aan Gerd-Jan Frijters werd gesteld is de volgende: Hoe stem je een training af op een specifiek deel van het brein?

De wedervraag is dan: Wilt u kennis overdragen, wilt u begrip ontwikkelen, wilt u commitment, bewustzijn ontwikkelen of wilt u nieuw gedrag aanleren?

Het volgende overzichtje is wellicht handig. Doe er uw voordeel mee!

 

Doel

Breindeel

Training

Nieuw gedragspatroon aanleren

Cerebellum (reptielenbrein) en Nucleus accumbens (genot)

Coaching on the job middels operante conditionering: voordoen, corrigeren maar vooral belonen, 30 dagen volhouden om een nieuw geheugenspoor te creëren.

Bewustwording van onveilig gedrag

Neocortex en amygdala

Training of coaching on the job waarin confrontatie met eigen gedrag, waardoor bewustzijn optreedt en de wil om het gedrag te veranderen.

Een complex probleem oplossen

Neocortex, met name linker hersenhelft

Training in versterking van probleemoplossend vermogen, out of the box denken en logisch redeneren.

Onbewuste onveilige reflexen afleren

Cerebellum (reptielenbrein) in combinatie met prefrontale cortex

Coaching on the job waarin LMRA en STOP aangeleerd worden bij iedere taak in combinatie met aandachtstraining. 30 dagen volhouden.

Belang van veiligheid vergroten

Limbisch brein (Zoogdierenbrein)

Workshop of training die inwerkt op de positieve emoties, emotionele films, oefeningen waarin mensen zich kwetsbaar opstellen, teambuilding, vergelijk naar thuissituatie.

Risico’s (h)erkennen

Thalamus (relais voor de zintuigen) en sensorische cortext

Training in observatievaardigheden en (h)erkennen van risico’s. In combinatie met on the job training waarin onveilige situaties in het geheugen gezet worden.

Kennis overdragen

Hippocampus (geheugen)

Training met herhaling waarin kennis aangeboden wordt via geheugentechnieken, toets achteraf.

Alertheid op belangrijke risico’s

Amygdala (angstcentrum) en cortex singularis anterior (pijncentrum)

Training gericht op het vermijden van een ongeval (verliesaversie). Shockerende films, voorbeelden van ongevallen, veranderen risicoperceptie.

Motiveren voor veiligheid

Nucleus accumbens (genot)

Training om intrinsieke motivatie te versterken + dagelijks positieve feedback op veilig gedrag. Complimenten, extra’s, waardering etc.

Gevaarlijke klus voorbereiden

Prefrontale cortex

Training om een klus te leren voorbereiden, TRA, visualiseren en gevaarlijke handelingen ‘droog’ oefenen (herhaaldelijk). Klus stap voor stap plannen.

Werkdruk, stress verminderen

Rechterhersenhelft

Training met creatieve oefeningen en werken in groepjes.

Leren van fouten

Neocortex, linkerhersenhelft

Coaching on the job waarin bewust gereflecteerd wordt op een uitgevoerde taak. Wat ging goed, wat kan beter?

Eigen verantwoordelijkheid stimuleren

Neocortex, Linkerhersenhelft

Training in herkennen van cognitieve dissonantie en attributie theorie (goedpraten, bagatalliseren, naar de ander wijzen).

Aanspreken op onveilig gedrag

Neocortex, Linkerhersenhelft

Training in beinvloedingstechnieken, o.a. NLP technieken.

 

Professioneel advies en training via D&F

Wilt u de veiligheid van uw organisatie in kaart brengen, een veiligheidsprogramma implementeren en/of de kennis en organisatie borgen en versterken?

Bekijk ons volledige aanbod van veiligheidstrainingen

Wij informeren u graag over mogelijke ondersteuning op maat. Stel uw vraag aan één van onze veiligheidsspecialisten of neem direct contact op voor een geheel vrijblijvende kennismaking.

Alle nieuws van 2016

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340