Nieuws: Kom naar de WESP themamiddag Drukapparatuur!

24/05/16

Op 31 mei 2016 vindt de themamiddag 'Drukapparatuur' plaats, waarin een belangrijk onderwerp uit de gebruiksfase van de regelgeving Drukapparatuur wordt behandeld: de keuringsplicht. In de praktijk blijkt er veel onbekendheid en zelfs onbegrip over dit verschijnsel, met als resultaat niet-herkende risico's en overtreding van de wetgeving Drukapparatuur door de gebruiker.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt u tijdens het programma op de hoogte gebracht over dit onderwerp:

Lezing ‘Keuringsplicht drukapparatuur’, door Peter Mesie van D&F Consulting, specialist Drukapparatuur.

Aan de orde komen onder andere:

  • veiligheidsachtergronden
  • wettelijk kader
  • keuringscriteria
  • keuringstypes en praktische uitvoering.

Lezing ‘Nieuwe stoffenindeling PED’, door Lieke Koets van EnergieConsult Holland, een keuringsinstelling drukapparatuur.

Hierin wordt u bijgepraat over:

  • de nieuwe PED met bijbehorende wijzigingen qua stoffenindeling
  • de gevolgen voor indeling en keuringsplicht.

Lezing ‘Resultaten onderzoek keuringen drukaparatuur’, door Wim Klever van ISZW, onderzoeksleider.

  • Hierin hoort u vanuit toezichthouder ISZW de resultaten van een praktijkonderzoek naar bewustzijn en naleving van de keuringsplicht van drukapparatuur in de gebruiksfase.

De gepresenteerde informatie biedt u inzicht in de keuringsplicht van drukapparatuur. U krijgt tips over drukapparatuur die vaak over het hoofd wordt gezien, u krijgt duidelijkheid over de feiten en fabels, en u kunt als veiligheidskundige met kennis van zaken adviseren ten aanzien van de keuringsplicht van drukapparatuur. Daarnaast bent u globaal op de hoogte van de nieuwe Richtlijn Drukapparatuur, die per 19 juli 2016 aanstaande van kracht wordt.

inschrijven Themamiddag Drukapparatuur

 

Alle nieuws van 2016

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340