Nieuws: Winnaar zomeractie IPad bekend!

25/10/16

Afgelopen zomer heeft D&F het thema "veiligheid in uw vakantie" uitgewerkt in een handig boekje met tips en adviezen om uw vakantie veilig door te brengen.

Hieraan gekoppeld hebben wij u gevraagd uw passie voor veiligheid te verwerken in de slagzin

'Ik heb passie voor veiligheid, omdat...'

We hebben een winnaar!

Uit de inzendingen hebben wij de volgende slagzin tot winnaar van de IPad verkozen:

"Ik heb passie voor veiligheid, omdat dit geheid tot behoud van lijf en leven leidt."

Winnaar vakantieactie D&F

Wij willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor de originele en inspirerende inzendingen!  

Alle nieuws van 2016

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340