Nieuws: Publicaties geharmoniseerde normen

15/12/17

Er zijn weer publicaties met geharmoniseerde normen uitgegeven welke het vermoeden van overeenstemming geeft met de onderstaande richtlijnen.

Richtlijn Drukapparatuur....................... 2014/68/EU
Publicatie van 17-11-2017, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 389:2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.389.01.0001.01.NLD

Vragen over Normen en Richtlijnen? 

Neem direct vrijblijvend contact op met een van onze veiligheidsadviseurs:

Alle nieuws van 2017

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340