Nieuws: Publicaties geharmoniseerde normen

20/06/17

Er zijn weer publicaties met geharmoniseerde normen uitgegeven welke het vermoeden van overeenstemming geeft met de onderstaande richtlijnen.

Machinerichtlijn.................................... 2006/42/EG
Publicatie van 9-6-2017, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 183:2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.183.01.0014.01.NLD

ATEX 114 Richtlijn................................. 2014/34/EU
Publicatie van 9-6-2017, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 183:2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.183.01.0001.01.NLD

Alle nieuws van 2017

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340