Nieuws: Voer eens een multidisciplinaire RI&E uit!

09/06/17

D&F steunt de 'Week van de RI&E'Van 12 t/m 16 juni 2017 vindt de derde Week van RI&E plaats. De 'Week van de RI&E' is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners.

Het doel van de 'Week van de RI&E' is om door het bundelen van krachten de RI&E een week lang extra onder de aandacht te brengen bij werkgevers.Tijdens deze week organiseren tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs activiteiten om ondernemers met behulp van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Een gezonde en veilige werkplek draagt namelijk bij aan de werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

'De RI&E als onderdeel van zakelijk succes'

Dit jaar is het thema: ‘De RI&E als onderdeel van zakelijk succes’. Tijdens de Week van de RI&E wordt er net als voorgaande jaren landelijk aandacht besteed aan het thema. De nadruk ligt op de mogelijkheden die een RI&E biedt voor de ondernemer. Iedereen die zich bezighoudt met de RI&E wordt opgeroepen om voor en tijdens deze week extra aandacht te besteden aan de RI&E, bijvoorbeeld door een ludieke actie of activiteit en via communicatie. 

Voer eens een multidisciplinaire RI&E uit

In het kader van de Week van de RI&E hebben we voor u iets nieuws, de Multidisciplinaire RI&E. In deze RI&E bundelen we onze verschillende expertises voor het uitvoeren van de RI&E voor uw bedrijf. Deze RI&E brengt u helemaal up to date als het gaat om:

 • Compliance op HSE gebied
 • Veiligheids- en crisismanagement
 • Arbo, gezondheid en sociale veiligheid
 • Machineveiligheid en CE-markering
 • Elektrische en Functionele veiligheid
 • Proces- en Explosieveiligheid
 • Verkeersveiligheid en security
 • Externe veiligheid en milieu
 • Veiligheidscultuur en -gedrag

Voordelen van een Multidisciplinaire RI&E

 • Bekijk risico’s vanuit technische veiligheid, veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur. Een integrale aanpak, waarin verschillende opties mogelijk zijn.
 • Een multidisciplinaire RI&E kunt u gebruiken als start voor een dynamische RI&E. Dit betekent dat de RI&E niet vast ligt voor vier jaar maar continu bijgewerkt wordt door meldingen, inspecties, verbeteringen, audits, management of change etc..
 • Vereenvoudiging voor uw bedrijf. Als alle risico’s in een multidisciplinaire RI&E worden beheerd heeft u een beter overzicht en minder actielijstjes op allerlei gebied.

Doe mee!

Neem uw RI&E weer eens goed door en bekijk welke mogelijkheden, acties en informatie er beschikbaar is om uw RI&E te optimaliseren! D&F helpt u daar graag bij en kan u vanuit verschillende invalshoeken adviseren.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Meer informatie over de opzet en de mogelijkheden om op te treden als supporter van de 'Week van de RI&E vindt u op de website www.weekvanderie.nl

Alle nieuws van 2017

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340