Nieuws: Best Practice FME(C)A Gemeente Rotterdam

14/12/18

Voor de Gemeente Rotterdam heeft D&F een veiligheidsonderzoek uit mogen voeren op het koppelvlak tussen spoor- en brugbesturing van de ophaalbrug Vlaardingen en de draaibrug te Maassluis. Beide spoorbruggen maken onderdeel uit van de Hoekselijn, de verbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland.

Failure Mode Effect & Criticality Analysis (FME(C)A)

Om de faalmodi in beeld te brengen die een mogelijk gevaarlijke situatie zouden kunnen veroorzaken door een ongewenste beweging van de brug met alle gevolgen voor het spoorverkeer, voerde D&F een FME(C)A uit. 

De Tolerable Hazard Rate (THR) mocht hierbij maximaal 3x10-09 bedragen. Door middel van een foutenbronanalyse en het opstellen van een testscript is bepaald of enkelvoudig falen kan leiden tot een gevaarlijke situatie. De moeilijkheidsgraad zat hem in het feit dat de veiligheidsbesturingen van het spoor en de brug met andere normen werken op gebied van functionele veiligheid en daarmee ook een andere aanpak en andere faalgetallen kennen.

D&F heeft een testsript SIT-koppelvlak opgesteld om de faalmodi uit de FME(C)A te testen. Het resultaat daarvan was dat er enkele aanpassingen aangebracht moesten worden Ophaalbrug Vlaardingenin het koppelvlak om een single point of failure te voorkomen en een fout tijdig te detecteren.

extra veiligheidsschil

Om de brugbesturing op een vergelijkbaar hoog veiligheidsniveau te krijgen als de spoorbesturing is een extra veiligheidsschil aangebracht. Deze extra schil zorgt er mede voor dat bijvoorbeeld bij:

  • ongewenst ‘geven’ vanuit de Centrale Verkeersleiding (CVL)
  • ongewenst teruggeven en daarmee rijweg instellen
  • ongewenst bruggrendel en/of MCI trekken
  • ongewenst hydrauliekmotoren en/of ventielen opstarten

het brugproces ‘brug-openen’ tijdig wordt onderbroken en er een melding komt naar de spoorbesturing.

Daarnaast zijn er door D&F aanvullende onafhankelijke adviezen gegeven aangaande leidingaanleg, EMC-invloeden, overspanning- en overstroomaspecten.

CE conformiteits-traject

Omdat de uitgevoerde renovatiewerkzaamheden een substantiële wijziging betreft conform de Machinerichtlijn, is D&F gevraagd om een CE conformiteits-traject uit te voeren. Hiervoor is een risicobeoordeling en CE documentatie opgesteld dat resulteert in een EG Verklaring van Overeenstemming en het aanbrengen van het CE-typeplaatje.

Harry Krosse, directeur D&F Consulting BV

 

"Al met al een prachtig project met als resultaat een goed doordacht koppelvlak tussen spoor- en brugbesturing."

Geschreven door Harry Krosse, Directeur en Senior consultant Machine Safety bij D&F Consulting B.V..

 

Ontdek wat D&F voor u kan betekenen

D&F biedt adviesdiensten en trainingen aan op het gebied van machineveiligheid, procesveiligheid en veiligheidsmanagement en cultuur. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem direct vrijblijvend contact met ons op

 

Alle nieuws van 2018

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340