Nieuws: ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid: gezond en veilig werken

05/11/18

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor van maandag 12 november 2018 tot en met vrijdag 16 november 2018 subsidie aanvragen. Er is 15 miljoen euro beschikbaar, per aanvrager kan aanspraak gemaakt worden op 12.500 euro.

Subsidie voor het bevorderen van gezond en veilig werken

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen in 2018 zijn:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
  • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Aanvraagperiode

Het vijfde aanvraagtijdvak loopt van maandag 12 november 2018 om 9:00 uur tot en met vrijdag 16 november 2018 om 17:00 uur.

Hoogte subsidie

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is in dit tijdvak maximaal € 15.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 12.500,-.

Professionele ondersteuning

D&F helpt de industrie om veiligheid op een duurzame manier te verbeteren met als ultiem doel het volledig voorkomen van incidenten. Tevens stimuleren onze adviseurs werkgevers om hun personeel gezond en veilig aan het werk te houden.

Schakel D&F in om uw subsidie zo goed mogelijk in te vullen en profiteer van deze kans! Neem nu contact op via:

Meer informatie

Voor specifieke informatie en inhoudelijke vragen kunt u terecht op de website van het agentschap van SZW.

Bron: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020/overzicht-aanvraagcriteria 

 

Alle nieuws van 2018

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340