Nieuws: Publicaties geharmoniseerde normen

20/04/18

Er zijn weer publicaties met geharmoniseerde normen uitgegeven welke het vermoeden van overeenstemming geeft met de onderstaande richtlijnen.

Machinerichtlijn...................................... 2006/42/EG
Publicatie van 09-03-2018, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 092:2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0001.01.NLD

ATEX 114 Richtlijn.................................. 2014/34/EU
Publicatie van 09-03-2018, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 092:2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0087.01.NLD

Richtlijn Drukapparatuur........................ 2014/68/EU
Publicatie van 09-02-2018, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 049:2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0001.01.NLD

Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm     2014/29/EU
Publicatie van 09-02-2018, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 049:2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0022.01.NLD

Richtlijn Gastoestellen............................ 2009/142/EG
Publicatie van 04-04-2018, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 118:2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.118.01.0004.01.NLD

Vragen over Normen en Richtlijnen? 

Neem direct vrijblijvend contact op met een van onze veiligheidsadviseurs:

Alle nieuws van 2018

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340