Nieuws: Publicaties geharmoniseerde normen

05/07/18

Er zijn weer publicaties met geharmoniseerde normen uitgegeven welke het vermoeden van overeenstemming geeft met de onderstaande richtlijnen.

Laagspanningsrichtlijn........................... 2014/35/EU
Publicatie van 15-06-2018, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 209:2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(04)&from=NL

ATEX 114 Richtlijn.................................. 2014/34/EU
Publicatie van 15-06-2018, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 209:2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(01)&from=NL

Vragen over Normen en Richtlijnen? 

Neem direct vrijblijvend contact op met een van onze veiligheidsadviseurs:

Alle nieuws van 2018

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340