Nieuws: Publicaties geharmoniseerde normen

02/10/18

Er zijn weer publicaties met geharmoniseerde normen uitgegeven welke het vermoeden van overeenstemming geeft met de onderstaande richtlijnen.

Laagspanningsrichtlijn........................... 2014/35/EU
Publicatie van 14-09-2018, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 326:2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.326.01.0004.01.NLD

Richtlijn Drukapparatuur........................ 2014/68/EU
Publicatie van 14-09-2018, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 326:2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.326.01.0094.01.NLD

Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm     2014/29/EU
Publicatie van 14-09-2018, gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 326:2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.326.01.0001.01.NLD

Vragen over Normen en Richtlijnen?

Neem direct vrijblijvend contact op met een van onze veiligheidsadviseurs:

Alle nieuws van 2018

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340