Nieuws: Interview: Hoe werk je veilig samen met cobots?

20/11/18

D&F's Machine Safety expert Michael Neffgen, schreef vanuit de NEN normcommissie de whitepaper Industriele Robots. Naar aanleiding van zijn expertise werd hij geïnterviewd door het vakblad PT Industrieel Management. Lees het driedelige artikel over de veilige toepassing van robots/cobots.  

Hoe werk je veilig samen met cobots?

In de roboticawereld verandert er veel. Steeds vaker zullen robots samenwerken met mensen. Maar hoe zit het dan met de veiligheid? Als je een norm toepast, bewijs je daarmee dat je op een juiste manier hebt gehandeld. Dat is het gemak van een norm. Bij het toepassen van robotica is dat geen overbodige luxe.

Normen geven handvatten hoe je aan de Machinerichtlijn kan voldoen. Michaël Neffgen van D&F Consulting B.V. hierover: ‘Boven normen staat de wet. In dit geval de Machinerichtlijn van de Europese Unie, in Nederland verwerkt in het Warenbesluit Machines.’ Daarin zijn opgenomen de veiligheids- en gezondheidscriteria waaraan machines moeten voldoen. Bijvoorbeeld: een fabriek moet draaiende onderdelen waar mogelijk afschermen (bij de bron) en risico’s vermijden door het aanbrengen van een vaste afscherming en als laatste stap waarschuwingsmarkeringen en procedures.

Hoe integreer je robots in de productielijn?

In het geval van robotica gelden NEN-EN-ISO 10218-1 (voor fabrikanten) en de NEN-EN-ISO 10218-2 (voor integratoren van systemen). Neffgen: ‘In essentie gaan deze over waar fabrikanten en integratoren aan moeten denken bij de veiligheid van de robots die zij onder handen hebben dan wel integreren. Dat gaat onder meer over de mogelijke gevaren van robots en de daarvoor gehanteerde risicoreducerende maatregelen. Denk aan veilige afstanden en snelheden waar je aan moet voldoen als je een kooi van een robot openmaakt.’ Ook de NEN-EN-ISO 11161, stammend uit 2007, is relevant. Neffgen: ‘Deze gaat over het integreren van robots in productielijnen. Hoe je omgaat met de lijn- en machine- noodstop? Moet de voorliggende machine ook uitschakelen bij betreden van de gevarenzone? Hoe kun je ervoor zorgen dat de veiligheidsfuncties en -systemen van de verschillende machines correct met elkaar gekoppeld worden?’....

Lees hier de volledige driedelige artikelenreeks:

  1. https://www.ptindustrieelmanagement.nl/engineering/artikel/2018/10/hoe-werk-je-veilig-samen-met-cobots-1011893
  2. https://www.ptindustrieelmanagement.nl/engineering/artikel/2018/10/standaarden-in-robotica-laten-op-zich-wachten-1011888
  3. https://www.ptindustrieelmanagement.nl/engineering/artikel/2018/10/vier-trends-in-robotisering-1011892

Of download de publicatie van deel 1:

Training: Veilige toepassing van robots/cobots

Veilig (samen) werken met industriële robots vraagt kennis van nieuwe beveiligingsmethoden. In deze training leert u veilige robotsystemen ontwerpen, wijzigen en/of beoordelen. Tevens weet u na de training risicoreducerende maatregelen te treffen om werknemers te beschermen tegen gevaren aan industriële robots.

Schrijf u in voor de aankomende training op 19 maart 2019!

 

Vragen over machineveiligheid? D&F Machineveiligheid

D&F heeft meerdere experts op het gebied van machineveiligheid. Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze veiligheidsadviseurs:

  • telefonisch contact via (076) 50 40 340
  • stel uw vraag direct via het contactformulier

 

Alle nieuws van 2018

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340