Nieuws: Wat is de status van uw RI&E?

28/05/18

Van 11 t/m 15 juni 2018 vindt de vierde editie van de 'Week van RI&E' plaats. De 'Week van de RI&E' is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners.

Het doel van de 'Week van de RI&E' is om door het bundelen van krachten, de RI&E een week lang extra onder de aandacht te brengen bij werkgevers. Tijdens deze week organiseren tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs activiteiten om ondernemers met behulp van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.

  • Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan de werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

Algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Door het uitvoeren van een algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ontstaat inzicht in de bedrijfsrisico’s op gebied van techniek, organisatie en cultuur. Door het opzetten van een actief programma kunt u de veiligheid en gezondheid risico’s voor medewerkers beheersbaar houden.

Voldoe aan de verplichtingen

Het aanbieden van een veilige en gezonde werkomgeving aan medewerkers toont aan dat gezondheid een belangrijk onderwerp is.

  • De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers.
  • Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Hiermee voldoet u aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

De juiste medewerkers betrekken

Betrek de uitvoerende mensen, preventiemedewerker van uw bedrijf. Zij kunnen een goede bijdrage leveren aan het opstellen van de RI&E. Zij hebben tenslotte dagelijks met eventuele risico’s te maken en weten wat er op de werkvloer speelt. Door werknemers te betrekken, zien zij eerder het belang zien van nieuwe maatregelen. Zoek naar oplossingen die passen bij de dagelijkse praktijk van werkvloer.

Doe mee!

Neem uw RI&E weer eens goed door en bekijk welke mogelijkheden, acties en informatie er beschikbaar is om uw RI&E te optimaliseren! D&F helpt u daar graag bij en kan u vanuit verschillende invalshoeken adviseren.

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Meer informatie over de 'Week van de RI&E' vindt u op de website www.weekvanderie.nl

Alle nieuws van 2018

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340