Nieuws: 30 januari 2020: Industriële veiligheid

28/11/19

Om ook de 16e editie van het Jaarcongres Industriële Veiligheid tot een succes te maken zijn de voorbereidingen reeds in volle gang. Ook D&F Consulting is erbij op donderdag 30 januari 2020 in deFabrique in Utrecht. Via onze relatiecode bezoekt u het congres geheel gratis.  

Kom 30 januari naar deFabrique in Utrecht en bezoek onze stand bij het Jaarcongres Industriële Veiligheid. U bent in één dag up-to-date over de laatste ontwikkelingen betreft veiligheid binnen de industrie. Deze editie staat in het teken van het thema: Samenhang in Veiligheid. D&F deelt haar inzichten over ‘Lean HSEQ: De nieuwe toekomst’ en in een workshop ontdekt u het antwoord op de vraag: “Wie heeft de meeste kennis over functionele veiligheid, fabrikant of gebruiker?’. Tenslotte kunt u bij de workshop van D&F met Alfabeeld deelnemen aan de Safety Feedback game! Ervaar zelf hoe leuk en nuttig het is om op een speelse manier met veiligheid bezig te zijn!   

Samenhang in Veiligheid

Veiligheid, en daarmee ook onveiligheid is vrijwel nooit op zichzelf staand en is slechts in uitzonderlijke gevallen het gevolg van uitsluitend toeval. Doorgaans ligt er een ‘root cause’ aan ten grondslag. Deze grondoorzaak is niet altijd 1-2-3 te achterhalen en ligt vaak vele stappen voor het (bijna) incident. Één ding is zeker; er is bij zowel veiligheid als bij onveiligheid altijd sprake van samenhang van meerdere events.

Deze aaneenschakeling van gebeurtenissen of beslissingen kunnen legio zijn; er is onvoldoende vakkennis, het ontbreekt aan integriteit, systemen, structuren en processen zijn niet eenduidig of er is sprake van belangenverstrengeling en zijn opdrachten tegenstrijdig. Alles verhoudt zich tot elkaar waarbij zelfs het kleinste - ogenschijnlijk verwaarloosbare - onderdeel een functie heeft in het systeem. Dit maakt iets veilig of juist niet!

In het uitgebreide lezingenprogramma van het jaarcongres Industriële Veiligheid gaan we kijken naar deze Samenhang in Veiligheid. We gaan niet alleen kijken naar de verbanden (of juist het ontbreken daarvan) binnen het aspect technische veiligheid, maar we kijken ook hoe wet- en regelgeving, veiligheidsprocedures en diverse richtlijnen zich tot elkaar verhouden. Het derde belangrijke element is natuurlijk cultuur en gedrag; in welke context vindt dit plaats en hoe verhoudt die zich tot de organisatie?

meet D&F

Omdat wij als D&F kennisdeling hoog in het vaandel hebben staan delen we ook tijdens dit evenement onze kennis met de bezoekers. We hebben maar liefst drie inhoudelijke workshops/lezingen om u te informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Functionele veiligheid

  • Wie heeft de meeste kennis over functionele veiligheid?
  • De fabrikant of de gebruiker?

Het overkomt ons als adviseurs regelmatig dat we bij een (bijna) nieuwe machine met CE-markering uitkomen, waarbij wij onze vraagtekens zetten. Er zit wel een lichtscherm, maar hoe is dat aangesloten? En wat doet de veiligheidssoftware? Deze situaties zijn vaak onoplosbaar want de fabrikant bouwt dit altijd op deze manier en de machine is toch al in gebruik? De werkgever wil graag een veilige machine terwijl er ook productie moet plaatsvinden. Wie heeft eigenlijk de meeste kennis van functionele veiligheid? De fabrikant of de gebruiker? 
In deze workshop komen onderdelen voorbij die inmiddels bekend zouden mogen zijn maar nog heel vaak tot problemen leiden:

  • De stand van zaken na 25 jaar Machinerichtlijn en 8 jaar Performance Level
  • Anonieme praktijkvoorbeelden van werkgevers die een machine met CE-markering kopen maar uiteindelijk toch met (PL) problemen zitten én fabrikanten die hun zaakjes niet op orde hebben.
  • Omdat het vaak fout gaat: hoe (en wanneer) pak je een risicobeoordeling aan?
  • Het verschil tussen toevallige en systematische fouten met voorbeelden.
  • Hoe een systematische werkwijze met het V-model tot een betere machine leidt.
  • Wat is er nu zo moeilijk aan het opstellen van een gebruiksaanwijzing?

Lean HSEQ: De nieuwe toekomst

Tijdens deze lezing wordt er ingegaan op de mogelijkheden om thema’s te integreren en gebruik te maken van ‘best practices’. Dit begint bij het maken van strategische keuzes, waarna er aandacht zal worden besteed aan organisatorische invulling en gedragsaspecten door Gerd-Jan Frijters namens D&F.

Serious Safety Gaming

Werken aan veiligheid wordt leuk gemaakt door aan de slag te gaan met vernieuwende spelvormen. In deze workshop geeft D&F samen met Alfabeeld een introductie over de spelvormen die zij aanbieden, zoals de Safety Contest en de Safety Culture game. Hierna willen we u graag uitdagen om deel te nemen aan de Safety Feedback game, om zelf te ervaren hoe leuk en nuttig het is om op een speelse manier met veiligheid aan de slag te gaan.  

doelgroep

Het congres is gratis te bezoeken voor eindgebruikers.

D&F relatiecode: 247QZWNV

U kunt zich als eindgebruiker aanmelden indien u namens uw organisatie betrokken bent bij de oriëntatie op dan wel de aanschaf van producten of diensten met betrekking tot het congresonderwerp.

Aan eindgebruikers biedt Heliview de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen indien wordt voldaan aan de inschrijfvoorwaarden.

Alle nieuws van 2019

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340