Nieuws: Is uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op orde?

13/06/19

Voorkom arbeidsongevallen en fors stijgende boetes voor het niet op orde hebben van de verplichte RI&E.

Middels een brief van 14 februari jongsleden heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat de boetes voor het niet op orde hebben van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) fors moeten stijgen. Aanleiding hiervoor is de door TNO opgestelde Arbobalans 2018, waaruit bleek dat slechts 45% van de bedrijven daadwerkelijk over een RI&E beschikt (55% van de bedrijven heeft dit dus nog niet op orde).

De Inspectie SZW heeft de laatste jaren al heel wat bedrijven gewaarschuwd en boetes opgelegd als gevolg van het niet op orde hebben van de verplichte RI&E.

Fors stijgende boetes

De hoogte van een boete hangt samen met de grootte van het bedrijf dat de overtreding begaat. Tot op heden was de boete voor bedrijven met minder dan vijf werknemers €300,- en voor bedrijven met 500 of meer medewerkers €3000,-. Deze boetes zouden in verband met het belang van een goede RI&E volgens de staatssecretaris verhoogd moeten worden naar respectievelijk €450,- en €4500,-

Naast de RI&E is het tevens wettelijk verplichtte PvA, waarin de voorgenomen risico-reducerende maatregelen zijn opgenomen, minstens zo belangrijk als de RI&E zelf. Daarom wordt ook de boete op het ontbreken van het PvA fors verhoogd (bedrijven ≥500 medewerkers; boeteverhoging van €750,- naar €3.000,-)

Van Waarschuwing naar overtreding

Waar de inspectie voorheen een bedrijf eerst een waarschuwing gaf, zal in de nabije toekomst het ontbreken van een RI&E of PvA aangemerkt worden als een Overtreding met Directe Boete (ODB). De Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.

Deze stijgende boetebedragen zijn uiteraard maar een schijntje in vergelijking met de kosten die zowel direct als indirect voortvloeien uit een arbeidsongeval.

  • De motivatie voor het opstellen van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie en bijbehorend Plan van Aanpak zou echter niet het voorkomen van een boete of kosten als gevolg van een ongeval moeten zijn, maar zou voort moeten komen uit de motivatie om medewerkers en collega’s aan het einde van de dag gezond en veilig weer naar huis te ‘zien’ gaan!

Direct aan de slag? 

D&F Consulting B.V. kan u ondersteunen bij het uitvoeren en/of actualiseren van de RI&E en bij het opstellen van het Plan van Aanpak. Dit doen we in verschillende vormen; van totale ontzorging tot coaching, tot het beschikbaar stellen van templates als ook het aanbieden van een ruim pakket aan relevante veiligheidstrainingen.

Aarzel daarom niet en neem direct contact met ons op:

Alle nieuws van 2019

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340