Nieuws: Risicobeoordeling ORBB`s

28/05/19

Rijkswaterstaat heeft D&F Consulting gevraagd om een risicobeoordeling uit te voeren op de door haar ontworpen ORBB ofwel Operationeel Rijkswaterstaat Bedien- en Begeleidingswerkplek.

Gestandaardiseerde bedienplekken

Objecten zoals beweegbare bruggen en sluizen worden in toenemende mate op afstand bediend vanuit centrale bedienposten. Rijkswaterstaat heeft voor bediening op afstand de toepassing van uniforme werkplekken voorzien. Deze zogenaamde ORBB’s zullen de toekomstige gestandaardiseerde bedienplekken worden van operators van onder meer tunnels, bruggen en sluizen. Het verzorgt de ontsluiting van onder andere Bediening (GUI), CCTV, Audio en Marifoon van een object aan een bedienaar. Dit kan het geval zijn bij zowel bediening op afstand (BopA) als lokale bediening. 

uniforme interface

ORBB is beoogd om als zelfstandig component geleverd te kunnen worden om naar willekeur aan infra-objecten te kunnen koppelen. Hiervoor is dan ook een uniforme interface bedacht, namelijk het UKVC (Uniform Koppelvlak VerkeersCentrale). Het UKVC vormt de logische schakel tussen ORBB en object.

Figuur 1. ORBB

Risicobeoordeling door D&F

D&F voerde samen met AVA-MCE de risicobeoordeling uit in de vorm van een FME(C)A. Er is gezocht naar een efficiënte methode om de faalmodi in beeld te brengen. Hierbij is niet gekozen om per ORBB-bouwsteen het falen te analyseren, maar eerst alle functies van de ORBB in beeld te brengen.

Denk hierbij aan de volgende functies:

  • het weergeven van applicaties op beeldschermen;
  • het bedienen en visualiseren van nautische processen;
  • het presenteren van de actuele toestand van de vaarweg, omgeving, gebruikers en aanwezige processen;
  • enzovoorts.

Al deze functies zijn weer opgedeeld in sub-functies met daarin de logische functievervullers/ketencomponenten. De functies zijn beschouwd in de diverse bedrijfsmodi bedienplek, zoals: koppelen, gekoppeld zijn, ontkoppelen, overnemen en overloggen. Daarnaast zijn ook de processtap, gebruikers en taak/actie onderzocht.

Risico-inschatting

Het gevaar, de gevaarlijke zone en de gevaarlijke situatie, evenals de mate van diagnose zijn beschreven. Met deze gegevens zijn de risico’s ingeschat middels de hybride methode. De beheersmaatregelen zijn conform de dwingende volgorde beschreven en er is aangegeven of het restrisico hiermee tot een acceptabel restrisico is teruggebracht.

Voor het gehele noodstopcircuit (RNSS = Routeerbaar Noodstop Systeem) is een faalkansberekening uitgevoerd. De RNSS maakt onderdeel uit van de ORBB, maar kan ook separaat worden geleverd als los bouwblok. Voor de objecten GODH (Groot Onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Hengelo-Delden) en HLD (Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl) zijn de bedienrisico’s in beeld gebracht.

Implementatie

De uitdaging waar RWS voor staat is om optredende faalmodi tijdig te detecteren en het object naar een veilige toestand te brengen.

De adviezen uit de diverse rapportages zijn inmiddels door  Rijkswaterstaat geïmplementeerd en hebben er voor gezorgd dat er een EG Verklaring van Overeenstemming kon worden opgesteld, waarin staat dat de ORBB voldoet aan de gestelde normen. Met deze input kan de aannemer de door Rijkswaterstaat ter beschikking gestelde bouwstenen opnemen in de overkoepelende risicobeoordeling van BopA (Bediening op Afstand) tot object. Met deze input kan de veiligheid volledig gewaarborgd worden.

Inmiddels is D&F gevraagd om eenzelfde opdracht uit te voeren voor Wantijbrug.

 

Harry Krosse, directeur D&F Consulting BV

 

Geschreven en uitgevoerd door Harry Krosse,

Directeur en Senior consultant Machine Safety bij D&F Consulting B.V..

 

Ontdek wat D&F voor u kan betekenen

D&F biedt adviesdiensten en trainingen aan op het gebied van machineveiligheid, procesveiligheid en veiligheidsmanagement en cultuur. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem direct vrijblijvend contact met ons op

Alle nieuws van 2019

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340