Nieuws: LOTOTO: dat doe je zo!

25/02/20

Lock Out – Tag Out – Try Out (LOTOTO) is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om ervoor te zorgen dat installaties en machines veiliggesteld worden en niet meer opgestart kunnen worden voorafgaand aan de voltooiing van onderhoud, storing of calamiteit. LOTOTO is noodzakelijk als apparatuur die normaal gesproken gesloten is wordt geopend, waarbij energie of gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Het toepassen van LOTOTO is gericht op het beschermen van personen die werkzaamheden uitvoeren aan installaties, machines of apparatuur, die zijn voorzien van energiebronnen of die opgeslagen energie bevatten. Dit gebeurt door het creëren van een fysieke afscherming.

LOTOTO procedure

Om zeker te weten dat er veilig kan worden gewerkt is er de LOTOTO-procedure, ofwel blokkeren, markeren en controleren. LOTOTO is een relatief eenvoudige methode waarmee ook tijdens onderhoudswerkzaamheden de veiligheid en gezondheid van personeel te waarborgen is.

Proces stopzetten en vergrendelen (Lock Out)

Door het proces of de machine te vergrendelen ‘op slot te zetten’ wordt voorkomen dat een collega (per abuis) toch het proces of de machine tijdens onderhoud opstart met alle gevolgen van dien.

Markeren (Tag Out)

Goede communicatie naar medewerkers is van belang bij onderhoud. Plaats een bordje of bevestig een sticker of label op de machine, of in de directe omgeving van de machine, met daarin informatie over de aard en duur van de werkzaamheden. Zodoende zijn alle medewerkers op de hoogte.

Controleren (Try Out)

De laatste stap is erg belangrijk, immers in deze stap wordt gecontroleerd of het proces ook daadwerkelijk is gestopt. Dit wordt gedaan door uit te proberen of het mogelijk is om buiten de Lock Out werkzaamheden op te starten.

download gratis lototo whitepaper

Download nu de whitepaper om alles te weten te komen over hoe de LOTOTO procedure in de praktijk gaat.

download nu gratis lototo whitepaper

Professionele ondersteuning bij LOTOTO in uw bedrijf

D&F kan het volledige LOTOTO traject voor u uitvoeren. Het volledig ontzorgen is iets wat steeds vaker voorkomt vanwege capaciteitsgebrek. Ook kunnen we uw organisatie
trainen (Video en PowerPoint trainingsmateriaal) en coachen waarbij u gaande weg steeds meer werkzaamheden zelfstandig gaat uitvoeren en waarbij D&F al dan niet steekproefsgewijs de eindcontrole uitvoert en bij het testen op juistheid en compleetheid aanwezig is.
Wilt u meer weten over de uitvoering van een LOTOTO traject? Wij leveren graag een bijdrage aan de veiligheid
binnen uw bedrijf.

Maak een vrijblijvende afspraak, zodat u een indruk krijgt van onze kennis en ervaring op dit gebied;

  • Stuur een e-mail naar info@denf.nl en wij nemen contact met u op.
  • Vul ons contactformulier in: klik hier.
  • Bel ons via telefoonnummer: +31 (0)76 504 03 40.

Alle nieuws van 2020

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340