Nieuws: Lock Out, Tag Out, Try Out, tips uit de praktijk!

20/12/20

Lock Out – Tag Out – Try Out (LOTOTO) is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om ervoor te zorgen dat installaties en machines veiliggesteld worden en niet meer opgestart kunnen worden voordat werkzaamheden ten behoeve van onderhoud, storing of calamiteit geheel zijn afgerond. LOTOTO is noodzakelijk wanneer apparatuur, die normaal gesproken gesloten is, wordt geopend, waarbij energie of gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen of bewegende onderdelen, die een gevaar kunnen opleveren, worden blootgesteld.

Het toepassen van LOTOTO is gericht op het beschermen van personen die werkzaamheden uitvoeren aan installaties, machines of apparatuur, die zijn voorzien van energiebronnen (elektriciteit, hydraulische of pneumatische systemen), die opgeslagen energie bevatten (avvumulatoren, veersystemen) of bewegende onderdelen bevatten. Dit gebeurt door het creëren van een fysieke afscherming. LOTOTO voorkomt onbedoeld in beweging komen en/of het onbedoeld vrijkomen van energie of gevaarlijke stoffen.  

De LOTOTO nulmeting

De eerste stap waarvoor gekozen kan worden is een soort nulmeting, waarin de machines, productielijnen en procesinstallaties in beeld worden gebracht met de daarbij horende risicovolle onderhoudswerkzaamheden. Voor lang niet alle werkzaamheden is het opzetten en uitvoeren van een LOTOTO-werkinstructie noodzakelijk en zinvol. Bij eenvoudige, kortdurende werkzaamheden kan soms, onder voorwaarden, een aanwezige  veiligheidsfunctie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een functie-blokkerende deurschakelaar.

voorbeeld procesinstallatie en palletizer machine

Daarnaast wordt besproken wat er op het gebied van LOTOTO reeds is opgezet en wat de positieve en minder positieve ervaringen daarmee zijn. Het is belangrijk om de ervaringen van zowel operators, verstrekkers, houders, Technische Dienst enz. te beluisteren en mee te nemen in de nieuw op te zetten LOTOTO-procedure, -instructies en best practices  om de acceptatie te bevorderen. Met andere woorden, wat past het beste bij uw organisatie.

LOTOTO procedure

Voordat begonnen wordt met het opstellen van LOTOTO-werkinstructies is belangrijk om de corporate LOTOTO procedure op te stellen. Het doel van deze procedure is het vastleggen van passende LOTOTO afspraken. Deze procedure betreft een overkoepelend document waarin onderwerpen worden vastgelegd zoals:

 • Definities en begrippenlijst;
 • Eisen uit Wet- regelgeving;
 • Soorten gevaarlijke energiebronnen;
 • Hoe om te gaan met een shiftwissel;
 • De wijze van veiligstellen;
 • Kleuren van hangsloten;
 • Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen een organisatie (RACI tabel);
 • Trainingsbeleid, toezicht en audits;
 • Enzovoorts

De LOTOTO procedure vormt de basis voor veiligstellen van machines en procesinstallaties binnen uw bedrijf waaraan een ieder zich dient te conformeren, inclusief de contractors.
Daarna kunnen de LOTOTO-werkinstructies opgesteld worden, die specifiek zijn voor een procesdeel of machine.

Weerstand van medewerkers beperken

In de praktijk wordt LOTOTO veiligstellen soms als belastend ervaren. Veel gehoorde uitspraken zijn: “Het is tijdrovend en we kennen de gevaren wel” en “We doen het veilig of we doen het in de avonduren als het management er niet is”. De weerstand tegen LOTOTO veiligstellen kun je beperken door technische en organisatorische maatregelen.

Een aantal tips:

Vermeld op de LOTOTO-werkinstructie de tijd die nodig is om veilig te stellen en de ingebruikname. Dan kan dit meegenomen worden in de planning en voorkomt stress door tijdsdruk;

 • Vermeld op de instructie hoeveel Lock-out vergrendelingssystemen er per type nodig zijn voor het veiligstellen, dit bespaart heen en weer geloop omdat je dan alles bij je hebt. De kans is namelijk groot dat bundelbandjes gebruikt worden als alternatief om te vergrendelen, omdat men geen zin heeft om  de juiste vergrendelingsmiddelen te halen;
 • Zet de uit te voeren stappen op de instructie in de loopvolgorde, zodat je niet onnodig heen en weer moet lopen.
 • Integreer de sleutel-afvinklijst en de werkinstructie, dat werkt sneller en prettiger;
 • Maak er geen administratieve rompslomp van, vraag steeds af wat het doel is. Het administratief bijhouden wie welke Lock-Out vergrendelingsmiddelen heeft meegenomen kost veel tijd. Accepteer dat er zo nu en dan iets kwijtraakt, dat is goedkoper dan de kosten om alles administratief bijhouden. Vaak wordt ook niet alles weer ingeleverd, maar direct gebruikt voor de volgende klus, dat werkt sneller.
 • Er zijn ook snellere veiligstelmethoden met universele sleutels zonder Tag-Out etiketten, die veelal net zo veilig werken.

Klik hier om het volledige artikel te lezen:

Of download de publicatie van het artikel in NEN Machinebouw nr.5:

D&F is uw LOTOTO expert!

D&F kan het volledige LOTOTO traject voor u uitvoeren. Het volledig ontzorgen is iets wat steeds vaker voorkomt vanwege capaciteitsgebrek. Ook kunnen we uw organisatie
trainen (Video en PowerPoint trainingsmateriaal) en coachen waarbij u gaande weg steeds meer werkzaamheden zelfstandig gaat uitvoeren en waarbij D&F al dan niet steekproefsgewijs de eindcontrole uitvoert en bij het testen op juistheid en compleetheid aanwezig is.

Wij leveren graag een bijdrage aan de veiligheid binnen uw bedrijf.

Wilt u meer weten over de uitvoering van een LOTOTO traject of onze LOTOTO trainingen? Maak een vrijblijvende afspraak, zodat u een indruk krijgt van onze kennis en ervaring op dit gebied;

 • Stuur een e-mail naar info@denf.nl en wij nemen contact met u op.
 • Vul ons contactformulier in: klik hier.
 • Bel ons via telefoonnummer: +31 (0)76 504 03 40.

Alle nieuws van 2020

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340