Nieuws: Continuïteit van onze dienstverlening tijdens corona

28/05/20

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, opdrachtgevers, deelnemers en leveranciers staat voorop. Wij hebben de nodige coronamaatregelen getroffen en een coronaprotocol opgesteld voor een veilige en gezonde uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij volgen wij strikt de hygiënemaatregelen van het RIVM, de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en de recente landelijke maatregelen zoals door de Rijksoverheid naar buiten gebracht.

Continuïteit dienstverlening

Afspraken en werkzaamheden die nodig zijn voor de continuïteit en inhoud van onze dienstverlening, en die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd, kunnen in onderling overleg en met toestemming van de opdrachtgever op locatie plaatsvinden. Met in achtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen bieden wij onze opdrachtgevers op een veilige manier continuïteit.

Veilig leerklimaat

Per 1 juni bieden wij een gecombineerd aanbod van fysieke en online lessen, passende bij de inhoud van de lesstof en de soort training. Alle deelnemers worden tijdig en vooraf geïnformeerd over het na te leven protocol voor het volgen van lessen op locatie.

Op locatie dragen wij zorg voor de nodige maatregelen en de naleving daarvan. Met in achtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen bieden wij onze deelnemers een passend aanbod binnen een veilig leerklimaat.

Maatwerk Coronaplan

D&F heeft een crisisteam opgericht en een crisisplan en coronaplan opgesteld. Indien gewenst kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een maatwerk coronaplan, de handhaving van uw coronabeleid en/of het zorgdragen voor de corona coördinatie.

Persoonlijk contact

Mocht u vragen hebben over ons beleid of over onze opleidingen, neemt u dan gerust contact met ons op via:

Alle nieuws van 2020

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340