Nieuws: Veilig vanuit huis

17/03/20

Naar aanleiding van de landelijk getroffen maatregelen om het Corona-virus in te dammen heeft ook D&F Consulting de bedrijfsvoering aangepast. Hierin staat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, opdrachtgevers, deelnemers en leveranciers voorop en doen wij ons uiterste best om onze dienstverlening zo goed mogelijk te blijven uitvoeren en op een veilige manier continuïteit te bieden.

D&F volgt strikt de aangescherpte en aanvullende maatregelen vanuit overheidswege zoals op 23 maart jl. naar buiten gebracht. Dit betekent dat geplande afspraken en (kleinschalige) bijeenkomsten die nodig zijn voor de continuïteit van onze dienstverlening en die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd, in overleg met onze opdrachtgevers op locatie kunnen doorgaan. Dit zal alleen geschieden met inachtneming van alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het Corona-virus en het strikt hanteren van een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar.

Met onze focus op veiligheid en continuïteit hebben wij binnen onze organisatie de volgende maatregelen en oplossingen getroffen:

  1. Wij nemen strikt de hygiënemaatregelen ter bestrijding van het Corona-virus in acht en hanteren een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar.
  2. Onze medewerkers worden zoveel mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd om vanuit huis te werken.
  3. Daar waar mogelijk zullen we onze dienstverlening ombuigen naar online vormen waarbij we op afstand kunnen samenwerken. Zo kunnen we de voortgang van projecten en trainingen en ook de veiligheid in organisaties blijven borgen.
  4. Wanneer medewerkers van D&F en opdrachtgevers met elkaar samenwerken op locatie dienen alle betrokkenen strikt de hygiënemaatregelen en de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar in acht te nemen. 
  5. Geplande opleidingen en trainingen worden alleen nog digitaal gegeven. Reeds ingeschreven deelnemers ontvangen hierover persoonlijk bericht.
    We zijn sinds 16 maart jl. gestart met digitale opleidingen en trainingen; de reacties van docenten en deelnemers zijn positief!
  6. Het Safety Knowledge Event KNEX: 25 Machinerichtlijn, ontwerpen van veilige machines wordt tot nader order opgeschort. Zodra het weer verantwoord is zal er voor deze bijeenkomst een nieuwe datum worden gepland. Reeds ingeschreven deelnemers hebben hierover een persoonlijk bericht ontvangen.

Bovenstaande maatregelen gelden tot het moment dat de marktontwikkelingen of berichtgeving vanuit de overheid wijzigen.

  • “D&F biedt haar opdrachtgevers en deelnemers aan trainingen op een veilige manier continuïteit. Samen zetten wij de schouders eronder en zorgen we voor toegevoegde waarde voor u en onszelf. Echter zonder concessies te doen aan onze veiligheid en gezondheid en die van anderen.”

Wij wensen u persoonlijk, en u als organisatie veel sterkte en succes in de komende periode. Wij hopen u spoedig weer persoonlijk en gezond te mogen ontmoeten!

Persoonlijk contact

Mocht u vragen hebben over ons beleid of over uw lopende opdrachten en aanvragen, neemt u dan gerust contact met ons op via:

Alle nieuws van 2020

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340