Nieuws: Veilig vanuit huis

07/05/20

Naar aanleiding van de landelijk getroffen maatregelen om het Coronavirus in te dammen heeft ook D&F Consulting de bedrijfsvoering aangepast. Hierin staat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, opdrachtgevers, deelnemers en leveranciers voorop en doen wij ons uiterste best om onze dienstverlening zo goed mogelijk te blijven uitvoeren en op een veilige manier continuïteit te bieden.

D&F volgt strikt de landelijke Corona maatregelen zoals op 6 mei jl. naar buiten gebracht door de Rijksoverheid.

Met onze focus op veiligheid en continuïteit hebben wij binnen onze organisatie de volgende maatregelen en oplossingen getroffen:

  1. Wij nemen strikt de hygiënemaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus in acht en hanteren een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar.
  2. Onze medewerkers worden zoveel mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd om vanuit huis te werken.
  3. Daar waar mogelijk voeren wij onze dienstverlening in online vormen op afstand uit.
  4. Geplande afspraken en (kleinschalige) bijeenkomsten die nodig zijn voor de continuïteit van onze dienstverlening en die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd, kunnen in overleg met onze opdrachtgevers op locatie doorgaan. Dit zal alleen geschieden met inachtneming van alle hygiënemaatregelen door alle betrokkenen en het strikt hanteren van een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar.
  5. Geplande opleidingen en trainingen worden in ieder geval tot 1 juni aanstaande digitaal gegeven. Reeds ingeschreven deelnemers hebben hierover een persoonlijk bericht ontvangen

Bovenstaande maatregelen gelden tot het moment dat de marktontwikkelingen of berichtgeving vanuit de overheid wijzigen.

  • “D&F biedt haar opdrachtgevers en deelnemers aan trainingen op een veilige manier continuïteit. Samen zetten wij de schouders eronder en zorgen we voor toegevoegde waarde voor u en onszelf. Echter zonder concessies te doen aan onze veiligheid en gezondheid en die van anderen.”

D&F heeft met ingang van 16 maart jl. een crisisteam opgericht en een crisisplan opgesteld. Indien gewenst kunnen onze veiligheidskundigen u ondersteunen bij de handhaving van uw coronabeleid en/of zorgdragen voor de Corona coördinatie.

Wij wensen u persoonlijk, en als organisatie veel sterkte, succes en gezondheid!

Persoonlijk contact

Mocht u vragen hebben over ons beleid of over uw lopende opdrachten en aanvragen, neemt u dan gerust contact met ons op via:

Alle nieuws van 2020

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340