Nieuws: Is uw RI&E nog up-to-date?

14/09/20

U kent uw bedrijf als geen ander en weet over het algemeen goed wat er in uw organisatie speelt. Zo ook de belangrijkste risico’s op het gebied van gezond en veilig werken. Maar hoe ga je op een goede manier met die risico’s om? En welke risico’s zijn minder zichtbaar? De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt om op een gestructureerde manier de risico’s op een rijtje te zetten én een haalbaar plan van aanpak te maken om maatregelen te nemen.

Week van de RI&E

Tijdens de Week van de RI&E organiseert Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners allerlei activiteiten om ondernemers met behulp van de RI&E een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. 

Een gezonde en veilige werkplek draagt immers bij aan de werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit!

Algemene RI&E en een plan van aanpak

Door het uitvoeren van een algemene RI&E ontstaat inzicht in de bedrijfsrisico’s op gebied van techniek, organisatie en cultuur. Door het opzetten van een actief programma kunt u de veiligheid en gezondheid risico’s voor medewerkers beheersbaar houden.

Voldoe aan de verplichtingen

Het aanbieden van een veilige en gezonde werkomgeving aan medewerkers toont aan dat gezondheid een belangrijk onderwerp is.

  • De RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers.
  • Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Hiermee voldoet u aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

De juiste medewerkers betrekken

Betrek de uitvoerende mensen, preventiemedewerker van uw bedrijf. Zij kunnen een goede bijdrage leveren aan het opstellen van de RI&E. Zij hebben tenslotte dagelijks met eventuele risico’s te maken en weten wat er op de werkvloer speelt. Door werknemers te betrekken, zien zij eerder het belang zien van nieuwe maatregelen. Zoek naar oplossingen die passen bij de dagelijkse praktijk van werkvloer.

RI&E Helpdesk

In samenwerking met Kader, bureau voor kwaliteitszorg hebben wij deze week een RI&E helpdesk geopend. Hier kunt u al uw vragen rondom de RI&E stellen aan een inhoudelijk adviseur. Ook voor vraagstukken over verdiepende thema's zoals machineveiligheid, ATEX en veiligheidscultuur & -gedrag kunt u bij ons terecht!

rie-helpdesk@kader.nl

Doe mee!

Neem uw RI&E weer eens goed door en neem de tijd om uw RI&E te optimaliseren! D&F helpt u daar graag bij en kan u vanuit verschillende invalshoeken adviseren en ontzorgen.

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Meer informatie over de 'Week van de RI&E' vindt u op de website www.weekvanderie.nl

Alle nieuws van 2020

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340