Nieuws: Nieuw dienstenpakket omtrent Duurzaamheid, SDG’s, MVO, CSR, ESG

14/12/21

D&F Consulting bundelt samen met Kader Group alle expertise op diverse duurzaamheidsthema’s, van technisch, organisatorisch tot cultuur en gedragsaspecten.

In het bedrijfsleven kunt u er niet meer omheen. Er wordt van u gevraagd en verwacht, van zowel consument als B2B dat u steeds bewuster omgaat met duurzaamheid. In uw zoektocht naar duurzame alternatieven en milieuvriendelijke oplossingen helpen D&F en Kader Group u met het verduurzamen van uw bedrijfsvoering. In dit artikel nemen we u mee in het 'waarom'. Maar ook welke oplossingen wij onder andere bieden. 

Duurzaamheid, SDG’s, MVO, CSR, ESG

Economische groei vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in meer welzijn. Kijken we naar de verhouding van het reëel inkomen per hoofd van de bevolking ten opzichte van ons geluk/welzijn, dan is er in Nederland vanaf de jaren 70 een kantelpunt te zien, zie figuur 1 (Centraal Planbureau, 2011). Daarnaast was het dit jaar op 29 juli 2021 ‘earth overshoot day’ (in Nederland al op 27 april!): De dag waarop we, als mensheid, collectief meer van de natuur hebben verbruikt dan de aarde in één jaar kan vernieuwen, zie figuur 2 (Global Footprint Network, 2021). Een trend die al jaren steeds vroeger in het jaar is. Om deze trend te stoppen zullen onder andere organisaties, overheden en de samenleving fundamenteel moeten veranderen om te komen tot een nieuw evenwicht, waarbij duurzame waarde (welzijn) voor economische waarde gaat (welvaart).

     

Figuur 1                                                                                Figuur 2

Thema’s als maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid worden daarom steeds belangrijker, ook voor het bedrijfsleven. De druk van concurrenten, consumenten, afnemers en aandeelhouders heeft ons in een neerwaartse spiraal gebracht. We zitten in een race naar de bodem met grote ecologische en sociale wereldwijde problemen als gevolg. Het wordt daarom steeds belangrijk om te investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Van organisaties wordt dan ook steeds vaker verwacht dat zij verantwoording afleggen over hun bestaansrecht (Purpose).

Door de veranderende tijdsgeest en vraag van nieuwe generaties worden organisaties geacht gedreven te zijn om, door hun producten of diensten, zichzelf en de wereld te verbeteren. Dit betekent investeren in sociaal, menselijk en ecologisch kapitaal, niet alleen in, maar ook buiten uw organisatie. Het is dus noodzakelijk om de blik naar buiten te richten, in de keten, maar ook naar de maatschappij als geheel.

Duurzaamheid binnen de Kader Group

Duurzaamheid bij Kader – D&F loopt door alle teams heen, zowel als het gaat om een duurzame bedrijfsvoering binnen Kader als organisatie, maar ook diensten rond duurzaamheid die we onze klanten aanbieden. De kern van de expertise zit in het team Milieu en Duurzaamheid onder leiding van Tjerk Plasman. Opleidingsaspecten zitten in het team Opleidingen van Jenny Haase en cultuur- en gedragsaspecten zitten in het safety culture team onder leiding van Marieke van den Wijngaard. Soms worden experts van andere collega teams ingeschakeld voor bijvoorbeeld gezondheid, werkgeluk, sociale veiligheid, kwaliteit of informatiebeveiliging.

Duurzaamheidscultuur

Een sterke veiligheidscultuur is een mooie basis voor uitbreiding naar een duurzaamheidscultuur (of ‘sustainability’ of een ‘responsible’ culture). Een duurzaamheidscultuur kan de spiraal doorbreken waar veel (de meeste) bedrijven in vastzitten, namelijk die van de korte termijn focus. Teveel focus op de korte termijn in combinatie met toenemende complexiteit gaat ten koste van menselijkheid, duurzaamheid en innovatie, maar ook het werkplezier en de kwaliteit.

Een duurzaamheidscultuur is gericht op het creëren van duurzame waarde (veiligheid, gezondheid, welzijn, maatschappelijk verantwoordelijkheid, duurzaamheid en kwaliteit). Duurzame waarde is van levensbelang voor de continuïteit van een onderneming op lange termijn.

Bij de ontwikkeling van een duurzaamheidscultuur kiezen we voor een organische aanpak (figuur 3). De medewerkers ‘weten’ wat de duurzaamheidsdoelstellingen zijn en ‘weten’ ook wat de behoefte en toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij zijn. Daarnaast leveren ze ook een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van de duurzaamheidsdoelstellingen door het in de dagelijkse praktijk toe te passen ofwel te ‘doen’. Misschien wel het belangrijkste waarmee we aan de slag gaan bij de ontwikkeling van een duurzaamheidscultuur is het ‘willen’. ‘Het willen’ geeft aan in hoeverre de duurzaamheidsdoelstellingen of purpose van het bedrijf is geïnternaliseerd in de persoonlijke overtuigingen en waarden van de medewerkers.

 

Figuur 3

 

Wetgeving verandert

De aandacht voor duurzaamheid wordt in de nabije toekomst minder vrijblijvend. Naast Nationale wetgeving die er nu al is, zoals de Omgevingswet, Klimaatwet, Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet Natuurbescherming, Energiewet of Regionale Energie Strategie (RES), komt er nieuwe wetgeving aan vanuit Europa. Deze wetgeving in de vorm van Europese Richtlijnen zal ook door Nederland omgezet gaan worden naar nationale wetgeving.

Veel van de nieuwe wetgeving komt voort uit de Europese Green Deal, waar ‘onze’ Frans Timmermans het boegbeeld van is. De Europese Green Deal is de strategie die gezondheid en welzijn van burgers moet verbeteren, die Europa klimaatneutraal moet maken in 2050 en die de natuur en biodiversiteit in Europa moet beschermen en herstellen. Als onderdeel hiervan moeten bedrijven aantoonbaar aan de slag om duurzamer te worden.

Aantoonbaar aan de slag om duurzamer te worden

Wilt u aan de slag om als bedrijf duurzamer te worden dan is Kader Group samen met D&F uw partner. Ook als u op de hoogte gehouden wilt worden van wetswijzigingen, ontwikkelingen in de markt, etc. Op onze dienstenpagina Duurzaamheidscultuur leest u meer over onze aanpak. 

Benieuwd naar onze andere diensten en opleidingen? Inmiddels zijn we onderverdeeld in:

 

D&F Machinesafety - Van verpakkingsmachine tot productielijn, van voedingsmiddelenconcern tot sluiscomplex. Van oude tot nieuwe machine, van ontwerp tot en met gebruiksfase, onze veiligheidsexpertise op dit vlak legt de basis voor uw veiligheidsbeleid rondom machineveiligheid

D&F Processafety - De overheid heeft Procesveiligheid gerelateerde eisen neergelegd in wet- en regelgeving zoals BRZO-PBZO, de ARIE-regeling, Bevi, warenwetregeling drukapparatuur of ATEX. D&F heeft meerdere experts op het gebied van procesveiligheid. 

D&F Safety Culture - Veiligheid is een eerste levensbehoefte. Iedereen wil na een werkdag weer veilig en gezond naar huis. Daarom staan wij dagelijks vol passie klaar om de veiligheid bij bedrijven naar het hoogste niveau te brengen en daarmee het aantal arbeidsongevallen te reduceren. Met als ultiem doel: nul incidenten!  

D&F Safety Academy - Voor de uitvoering van de veiligheidstrainingen heeft de D&F Safety Academy verschillende ervaren trainers beschikbaar. Zij zijn allemaal in dienst van D&F Consulting BV en tevens actief als adviseur/consultant. De trainers zijn primair geselecteerd op basis van hun inhoudelijke expertise en vaardigheden. 

 

Kader Group verbetert de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van organisaties, zodat een ieder goed kan zorgen voor mens, milieu en maatschappij.  Dat doen we met onze consultancy & interim diensten, digitale oplossingen en opleidingen op de gebieden kwaliteit, veiligheid & gezondheid, cyber security en milieu & duurzaamheid. Onze missie: het creëren van een veilige en duurzame leefomgeving om door te geven aan toekomstige generaties. We zijn daarin pragmatisch, innovatief, persoonlijk en vakkundig.

Kader Group Academy

Kader Group Consultancy

Kader Group Interim

 

 

 

Alle nieuws van 2021

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340