Nieuws: Update normen IEC-60079-10-1 en de NPR-7910-1/2 (explosiegevaar)

30/03/21

Recentelijk werden vrijwel tegelijkertijd een aantal normen met betrekking tot explosiegevaar, de IEC-60079-10-1 en de NPR-7910-1/2, van een nieuwe update voorzien. De derde editie van de IEC-60079-10-1 vervangt de tweede editie uit 2015. Deze bevat een technische revisie waarbij aanpassingen zijn doorgevoerd in formules en tabellen benodigd bij gevarenzone-indeling. Ook het toepassingsgebied is aangepast, bijvoorbeeld met betrekking tot installaties met lage druk gas.

NPR 7910 en het Arbeidsomstandighedenbesluit

De Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 7910 voor gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar heeft als doel een 'eenvoudige' invulling te geven voor de wijze waarop een gevarenzone-indeling tot stand kan komen waarbij de norm IEC-60079-10 als leidraad wordt gebruikt. De NPR wordt gezien als een algemeen praktisch handvat voor het voldoen aan de zone-indelingseisen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Belangrijke recente wijzigingen

In de nieuwe 2020 editie van de NPR 7910-1 zijn er, naast aanpassingen aan definities, meer voorbeelden ten behoeve van verduidelijking en verwijzingen naar normen voor specifieke toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan waterstoftankstations en acculaadinrichtingen.

De meest opvallende wijzigingen zijn:

 • De definitie atmosferische omstandigheden is aangepast: de omgevingstemperatuur is nu tussen -20 ªC en +60 ªC (voorheen +40 ªC).
 • De definities van gevarenzones zijn nu meer in lijn met de Richtlijn 1999/92/EG, waarbij de termen '10% van de bedrijfsduur' en '0.1% van de bedrijfsduur' niet meer direct genoemd worden.
 • Een nieuwe gevarenzone: 'Inert Gebied'. In een dergelijke zone is geen/onvoldoende zuurstof aanwezig voor de vorming van een explosieve atmosfeer. Het Arbeidsomstandighedenbesluit kent deze zoneringsvorm niet.
 • In specifieke situaties met plaatselijke ventilatie of ruimtelijke ventilatie is er een gewijzigde zone-indeling (de bekende tabel 7).
 • Wijziging met betrekking tot ventilatie condities ten aanzien van zone-indeling van (lage druk) gasleidingen en bijbehorende appendages.
 • Gebruikte, hersloten UN-verpakkingen worden beschouwd als een gevarenbron.
 • Voor acculaadruimten wordt nu specifiek verwezen naar NEN-EN-IEC 62485-3 en NPR 3299.

Is uw explosieveiligheidsdocument nog up-to-date?

Schakel D&F in voor het schrijven en up-to-date houden van uw explosieveiligheidsdocument (EVD).

Een up-to-date explosieveiligheidsdocument levert u de volgende voordelen op:

 • Actueel en compleet inzicht in alle risico's
 • Alle openstaande actiepunten in één overzicht
 • Meetbare resultaten
 • Tijdbesparing

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Masterclass ATEX

Wilt u zelf uw EVD schrijven? Onze 8-daagse masterclass ATEX behandeld alle belangrijke zaken over explosieveiligheid, zo ook het explosieveiligheidsdocument (EVD). Hier schrijft u als eindopdracht zelfstandig een explosieveiligheidsdocument, wat tevens onderdeel is van het examen.

Opleiden van personeel

De ATEX 153 Richtlijn stelt in bijlage II A verplicht dat de werkgever verantwoordelijk is voor het opleiden van zijn personeel wanneer deze werkzaam zijn in een explosiegevaarlijke omgeving.

D&F heeft diverse trainingen op het gebied van open inschrijving, maar ook online trainingen en opfriscursussen. Liever incompany en op maat, dat kan ook!

Meer informatie

D&F heeft meerdere experts op het gebied van ATEX en Procesveiligheid. Neem geheel vrijblijvend contact op met onze veiligheidsadviseurs:

 • telefonisch contact via (076) 50 40 340
 • stel uw vraag direct via het contactformulier

Alle nieuws van 2021

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340