Kennisontwikkeling binnen D&F: KneX!

Eén van de belangrijkste succesfactoren van D&F is het oprichten van de KneX!-teams. KneX! staat voor de afkorting van Knowledge eXpert.

Organisatie van een KneX-team

Een KneX-team bestaat uit één KneX!, die is eindverantwoordelijk voor de kennisontwikkeling op het betreffende vakgebied. Daarnaast zitten er maximaal drie projectleden in een KneX-team.

Jaarlijks vindt er een centrale KneX-dag plaats met alle D&F medewerkers. Tijdens deze dag worden nieuwe ontwikkelingen op het kennisgebied besproken.

Dit betekent dat in de praktijk niet de maximale productiviteit wordt vereist van D&F medewerkers. Gemiddeld besteden zij 10% van hun werkbare tijd aan kennisontwikkeling door verdieping in het vakgebied.

KneX!-teams

De doelstelling van D&F is om koploper te zijn voor technische veiligheid, veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur.

Voor deze vakgebieden is een KneX! aangesteld binnen D&F:

Wie is binnen D&F KneX! op welk vakgebied? Bezoek het gezicht achter D&F.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340