D&F wordt Kader

Functie
Freelancer
Standplaats
Amsterdam

Bruno Klekamp

Iemands gedrag op de werkvloer aanpassen is niet altijd makkelijk maar vaak wel belangrijk, zeker als het om veiligheid gaat. Wanneer bewust veilig handelen van een individu een positief effect kan hebben op een groep dan is het de moeite waard deze gedragsverandering te realiseren. Daarbij is het essentieel dat een persoon zich bewust is van ongewenst gedrag, weet wat wenselijk gedrag is, en dat gedrag bewust toepast. Deze stappen bieden echter nog geen garantie op succes. De motivatie om veilig te willen werken, of de context waarin dat moet gebeuren, zijn daarbij bepalende factoren. Wanneer organisaties te maken krijgen met de uitdaging om veiligheidsbewustzijn te stimuleren, is succes vooral mogelijk wanneer hiervoor genoeg draagvlak bestaat; van beneden naar boven én van boven naar beneden. Vanuit deze optiek werk ik graag aan het opleiden en begeleiden van veiligheidsambassadeurs.

Met interactieve en doelgerichte trainingen die ingaan op persoonlijk leiderschap, neem ik mensen op verschillende organisatieniveaus mee in duurzame gedragsveranderingen. Ik leer mensen welke verantwoordelijkheid en invloed zij hebben en waar hen dat kan brengen. Hierdoor streef ik ernaar om effectieve veranderingen op een pakkende en stimulerende wijze te faciliteren. Ik houd van een nuchtere, energieke en confronterende aanpak, waarbij ik uitga van en beroep doe op iemands kwaliteiten en talenten.

Als arbeids-en organisatiepsycholoog en voormalig leidinggevende heb ik mij ontwikkeld binnen de volgende expertisegebieden:

  • Leiderschap en veiligheid
  • Talentontwikkeling
  • Motivatie
  • Effectief communiceren
  • Veiligheidsambassadeurs-trajecten

Werken bij Safety Culture

Safety Culture is altijd op zoek naar nieuw talent. Onze collega’s leveren dagelijks een bijdrage aan het voorkomen van ongevallen bij bedrijven. Met passie voor veiligheid, ieder vanuit een eigen vakgebied, en indien nodig samen vanuit verschillende invalshoeken. Lijkt het je leuk om mee te werken aan een veiligere werkomgeving in de industrie?

Bekijk onze vacatures en mail of bel ons gerust!