Integraal Compliance Management met De tafel van Ne9en

Het boek ‘Integraal Compliance Management met de Tafel van Ne9en’ is bedoeld voor werknemers die onrust en complexiteit in organisaties aanvoelen en die hier vanuit een diepe overtuiging iets aan willen veranderen. In het boek staan concepten, interventies en tools die een organisatie helpt om complexiteit en stress terug te dringen. Integraal Compliance Management (ICM) gaat over het managen van alles wat niet uw primaire proces is.

SECUNDAIRE PROCESSEN MANAGEN

Organisaties lopen tegen grenzen aan van complexiteit. Complexiteit heeft meerdere oorzaken, maar een belangrijke oorzaak ligt in de secundaire processen.  Secundaire processen gaan over beleidsthema’s als veiligheid, human resources, gezondheid, communicatie, kwaliteit, milieu, innovatie, energiebesparing, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), juridische zaken, duurzame inzetbaarheid, ‘lean production’ et cetera. Het boek Integraal Compliance Management biedt integratie, stroomlijning en vereenvoudiging van al deze processen en de tools om dit te bereiken.
Breng met behulp van het boek balans aan in uw korte termijn en lange termijn doelstellingen, organiseer slimmer en duurzamer met als gevolg rust in uw organisatie. Een positief neveneffect is dat uw organisatie daardoor financieel sterker is en leuker om in of voor te werken.

9 KERNWAARDEN

Integraal Compliance Management met de Tafel van Ne9en is geschreven als praktisch hulpmiddel, waarbij Gerd-Jan Frijters (de auteur) zijn eigen ervaringen heeft gecombineerd met bestaand wetenschappelijk onderzoek en literatuur uit diverse vakgebieden. Één van die hulpmiddelen is de Tafel van Ne9en, een matrix van 9 kernwaarden. Via deze negen kernwaarden bouwen we aan een organisatie die mensgericht, duurzaam en succesvol is, klaar voor de toekomst.

BREDE DOELGROEP

Dit boek is bedoeld voor mensen die de onrust in organisaties aanvoelen en die hier vanuit een diepe overtuiging iets aan willen veranderen.
De principes die worden beschreven zijn generiek en toepasbaar in de industrie, (semi)overheidsinstellingen, het onderwijs, de bouw, de energie- en watersector, transport en logistiek, ziekenhuizen en zorginstellingen.

Een reactie van een enthousiaste lezer:

“Heel inspirerend en toegankelijk geschreven. Het expliciete onderscheid dat wordt gemaakt tussen primaire en secundaire processen is heel verhelderend. Naast processen wordt ook ingegaan op gedrag en ‘het organiseren van de reis’. Hier zit volgens mij de essentie. Ik was blij met de opzet, je kunt bij de laatste bijlage beginnen zonder de context van het hele boek te verliezen. Dit is een boek wat ik regelmatig uit de kast neem om weer een stukje (opnieuw) te lezen ter inspiratie.”

Saskia Gorissen - van de Rijt, Gezondheidskunding organisatieadviseur/arbeidshygiënist

OVER DE AUTEUR

Gerd-Jan Frijters is oprichter en eigenaar van D&F Group B.V. en tevens schrijver van het boek Brainsafe®. Hij studeerde onder andere werktuigbouwkunde, bedrijfskunde, psychologie en NLP.

Prijs € 49  

Genoemde prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340