Downloads - In de pers

 • Kennis van stofeigenschappen leidt tot kostenbesparingen

  Bij de verwerking, de opslag en het transport van poeders kunnen zich explosieve stof-luchtmengsels vormen. De werkgever dient maatregelen te nemen om de risico’s die werknemers lopen zoveel mogelijk te beperken. De vereiste maatregelen – en de kosten daarvan – hangen af van de eigenschappen van de betrokken stoffen. Maarten Beije beschrijft in dit artikel dat het rendabel kan zijn indien er wordt uitgegaan van de feitelijke stofeigenschappen. Gepubliceerd in BULK Magazine - special Stofbestrijding/ATEX - 2019.

 • Aan de slag met veiligheidsgedrag

  Hoe kun je een behavior based safety (BBS) aanpak laten aansluiten op de bestaande (organisatie-)cultuur? In dit artikel gaat Safety Culture expert Davey Verbeek in op de mogelijkheden van BBS en hoe dit in de praktijk daadwerkelijk tot veilig gedrag kan leiden.

 • Deel I: Hoe werk je veilig samen met cobots?

  In de roboticawereld verandert er veel. Steeds vaker zullen robots samenwerken met mensen. Maar hoe zit het dan met de veiligheid? Als je een norm toepast, bewijs je daarmee dat je op een juiste manier hebt gehandeld. Dat is het gemak van een norm. Bij het toepassen van robotica is dat geen overbodige luxe. D&F's Machine Safety expert Michael Neffgen, schreef vanuit de NEN normcommissie de whitepaper Industriële Robots. Naar aanleiding van zijn expertise werd hij geïnterviewd door het vakblad PT Industrieel Management. Lees hier deel I van de driedelige artikelenreeks over de veilige toepassing van robots/cobots.

 • Een `nieuwe` IEC 60204-1 maar niemand past hem toe? - Deel 1

  Sinds eind 2016 is de nieuwste versie van de norm voor de elektrische uitrusting van machines (IEC 60204-1:2016) gepubliceerd. We zijn inmiddels meer dan een jaar verder waarbij het opvalt dat veel machinefabrikanten nog de versie uit 2006 toepassen (EN-IEC 60204-1:2006). Waarom? En wat zijn nu de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen?

 • Een `nieuwe` IEC 60240-1 maar niemand past hem toe? Deel II

  Sinds eind 2016 is de nieuwste versie van de norm voor de elektrische uitrusting van machines (IEC 60204-1:2016) gepubliceerd. We zijn inmiddels meer dan een jaar verder waarbij het opvalt dat veel machinefabrikanten nog de versie uit 2006 toepassen (EN-IEC 60204-1:2006). In dit tweede deel van het artikel wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de norm.

 • Chaotische brexit bedreigt CE-label

  Onlangs werd D&F consultant Dennis van Loon naar aanleiding van zijn artikelen over de impact van de brexit op CE-markering geïnterviewd voor het vakblad Safety!. Dennis legt o.a. uit waarom de CE-richtlijnen lastig een-op een om te zetten zijn in de VK-wetgeving. Gepubliceerd in Safety nr. 6 -2017.

 • Wat is de houdbaarheidsdatum van de besturing van een machine?

  Er zijn de laatste jaren heel wat ontwikkelingen geweest op het gebied van wet- en regelgeving en normen met betrekking tot machineveiligheid voor nieuwe machines. Maar hoe zit het nu met de bestaande en reeds in gebruik zijnde machines. Welke verplichtingen heeft u als gebruiker van een machine en hoelang zijn de oorspronkelijke veiligheidsmaatregelen in de machinebesturing (veiligheidsfuncties) nog voldoende om de machine ongewijzigd (veilig) te blijven gebruiken?

 • Deel I - Nieuwe PL-norm & SISTEMA 2.0: Machinebouwers, pas op met SIL componenten uit de procesindustrie

  Of het nu gaat om een machine, een auto, trein of een procesinstallatie, de invloed van het besturingssysteem op de veiligheid is de laatste jaren sterk gegroeid. Elke sector heeft zijn eigen bijzonderheden en typische componenten. De scheidslijn tussen deze sectoren kan heel dun zijn.

 • Deel II - Nieuwe PL-norm & SISTEMA 2.0: Nieuwe ontwikkelingen in de PL-norm en de lancering van SISTEMA 2.0

  December 2015 is door ISO de ‘nieuwe’ PL-norm (EN ISO 13849-1:2015) gepresenteerd met een aantal verfijningen en aanpassingen. De norm is in juni 2016 geharmoniseerd. Met SISTEMA (Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications) worden de faalkansberekeningen uitgevoerd en kan een belangrijk deel van de documentatie worden gerealiseerd. Een overzicht van een aantal belangrijke aanpassingen aan SISTEMA en een toelichting.

 • Deel III - Nieuwe PL-norm & SISTEMA 2.0: VDMA bibliotheken voor faalkansberekeningen

  In dit derde en laatste deel van een serie over de nieuwe PL-norm en SISTEMA 2.0 komt aan de orde hoe leveranciers de faalkansgegevens kunnen aanleveren in het nieuwe VDMA 66413-bibliotheekformaat. De VDMA-bibliotheken zijn niet speciaal voor PL of SISTEMA ontwikkeld, maar door de integratie in SISTEMA 2.0 wel in een stroomversnelling gekomen. De VDMA-bibliotheekstructuur is onafhankelijk en kan in alle rekentools voor SIL of PL worden gebruikt.

 • Betrouwbaarheid van Electro Sensitive Protective Equipment (ESPE’s)

  Bij het toepassen van elektrosensitieve veiligheidsvoorzieningen, ook wel Electro Sensitive Protective Equipment (ESPE’s) genoemd, zoals lichtschermen en laserscanners mag de machineontwerper niet alleen uitgaan van de door de fabrikant gegeven faalkans PFH, maar moet gebruik gemaakt worden van de in de norm NEN-EN-IEC 61496-1 beschreven relatie tussen type en Performance Level (PL)/ Safety Integrity Level (SIL).

 • Nieuwe keuringsplicht voor oude drukapparatuur

  De Richtlijn Drukapparatuur is vernieuwd. Ook de regelgeving voor de gebruiker is herzien. De herziening omvat voor de fabrikant enkele beperkte wijzigingen. De wijzigingen voor de gebruikers van drukapparatuur daarentegen hebben veel meer consequenties. Dit artikel beschrijft een inventarisatie van de veranderingen voor de gebruiker.

 • Veiligheid, te veel met ’t hoofd en te weinig met ‘t hart

  In gesprek met Ingeborg Koopmans over haar kijk op veiligheid binnen de Nederlandse industrie, de impact van arbeidsongevallen en tips. Gepubliceerd in Aandrijven & Besturen nr. 4 - 2017

 • Atex & Management of Change

  Management van wijzigingen is een methodiek om gecontroleerd wijzigingen te kunnen doorvoeren, risico’s door wijzigingen te beheersen en de implementatie van een wijziging te beheersen. Heeft u een MoC (Management of Change) procedure? En gebruikt u deze om achteraf alle veranderingen vast te leggen of vooraf de risico’s van alle veranderingen in te kunnen schatten om de verandering beheerst te kunnen doorvoeren? In de praktijk komt ‘achteraf’ het meeste voor hoewel bedrijven zich vaak realiseren dat dat niet de beste oplossing is. Over hoe tijd, middelen en/of het besef binnen de organisatie om te buigen naar de beheerste methode, gaat dit artikel. Gepubliceerd in Maintenance Benelux nr. 5 - 2016

 • LOTOTO, tips uit de praktijk.

  Lock Out – Tag Out – Try Out (LOTOTO) is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om ervoor te zorgen dat installaties en machines veiliggesteld worden en niet meer opgestart kunnen worden voordat werkzaamheden ten behoeve van onderhoud, storing of calamiteit geheel zijn afgerond. LOTOTO is noodzakelijk wanneer apparatuur, die normaal gesproken gesloten is, wordt geopend, waarbij energie of gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen of bewegende onderdelen, die een gevaar kunnen opleveren, worden blootgesteld. Gepubliceerd in NEN Machinebouw nr. 2 -2016.

 • Wat is er gewijzigd in de nieuwe noodstopnorm?

  De norm NEN-EN-ISO 13850 uit 2008 die de ontwerpbeginselen van een noodstop beschrijft, is in november vorig jaar vervangen. Sinds mei 2016 is de norm ook geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG. In de nieuwe norm is vooral een aantal onderwerpen verduidelijkt of geconcretiseerd. De belangrijkste onderwerpen die in de nieuwe norm zijn toegevoegd op een rij. Geschreven door Dennis van Loon en gepubliceerd in de vakbladen Aandrijven & Besturen nr. 10 en Constructeur nr. 8 (2016)

 • Collaboratieve robots, hoe beveilig je de werknemer?

  In dit artikel gaat John Bal in op het punt waar de interactie tussen de collaboratieve robot en de werknemer plaatsvindt en er nieuwe gevaren en maatregelen ontstaan. Lees welke beveiligingsmethoden je kunt toepassen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Gepubliceerd in Safety nr. 4 - 2016

 • Management van wijzigingen

  In de praktijk blijkt vaak dat bedrijven de grootste moeite hebben met wijzigingen; dat is zorgelijk want er kunnen daaruit gevaarlijke situaties ontstaan. Met name hebben bedrijven moeite bijhouden van kleine wijzigingen; mogelijk is dat het gevolg van de omstandigheid dat de meeste bedrijven een uitgebreide systematiek hebben voor het bijhouden van de “grotere” wijzigingen. Kleinere wijzigingen worden hierdoor niet altijd herkend als wijzigingen, men verwacht niet dat zoiets kleins impact kan hebben. Gepubliceerd in NEN Machinebouw nr. 2 -2016.

 • Vergeten veiligheidsaspecten van een robot

  Robots worden steeds vaker toegepast binnen de industrie, ter vervanging van werknemers of om juist met werknemers te kunnen samenwerken. Een robot is een machine en moet als zodanig beschouwd worden. Aan machines worden veiligheidseisen gesteld welke dus ook één op één gelden voor robots. Gepubliceerd in Aandrijven & Besturen nr. 4 - 2016.

 • Bedrijfsongeval op de eerste dag op het werk!

  Elk jaar laten de statistieken weer zien dat nieuwe en ingeleende medewerkers een verhoogde kans hebben op werkongevallen. Vincent Meier beschrijft hoe je de risico's kunt reduceren. Gepubliceerd in NEN Machinebouw nr. 6 -2015

 • Voorkomen is beter dan genezen

  Vincent Meier beschrijft in dit artikel de deze snelst groeiende vorm van arbeidsziekten, de psychosociale ziekten. Belangrijk is te weten welke factoren meespelen bij het ontstaan van deze arbeidsziekten en hoe bedrijven hun rol hierin kunnen verkleinen en de werksituatie weer gezonder te maken. Gepubliceerd in NEN Machinebouw nr. 1 -2016.

 • Deel III: Rendement van Veiligheid - Veiligheid verbeteren vraagt investeringen

  Zijn investeringen in veiligheid te rechtvaardigen en leveren investeringen in veiligheid rendement op? Gerd-Jan Frijters geeft antwoord op deze vragen aan de hand van twee praktijkcases en drie thema’s: kosten van een ongeval, kosten van bestuurlijke boetes en rendement van een goed veiligheidsbeleid. In het laatste artikel in deze serie stelt Frijters het rendement vast. Gepubliceerd in Safety nr. 2 -2016.

 • Deel II: Rendement van Veiligheid - Wat kost een bestuurlijke boete?

  Zijn investeringen in veiligheid te rechtvaardigen en leveren investeringen in veiligheid rendement op? Gerd-Jan Frijters geeft antwoord op deze vragen aan de hand van twee praktijkcases en drie thema’s: kosten van een ongeval, kosten van bestuurlijke boetes en het rendement van en goed veiligheidsbeleid. In dit nummer deel 2: Wat kost een bestuurlijke boete? Gepubliceerd in Safety nr. 1 -2016.

 • Deel I: Rendement van Veiligheid - Wat kost een ongeval?

  Zijn investeringen in veiligheid te rechtvaardigen en leveren investeringen in veiligheid rendement op? Gerd-Jan Frijters geeft antwoord op deze vragen aan de hand van twee praktijkcases en drie thema’s: kosten van een ongeval, kosten van bestuurlijke boetes en het rendement van en goed veiligheidsbeleid. In dit artikel beantwoordt hij de vraag: Wat kost een ongeval? Gepubliceerd in Safety nr. 6 -2015.

 • De kost gaat voor de baat uit

  Onlangs werd D&F consultant Vincent Meier naar aanleiding van zijn artikel 'Veiligheid duur? probeer eens een ongeval' geïnterviewd door het vakblad Molenaar. In het artikel geeft Vincent Meier advies en reacties vanuit zijn ervaring op het gebied van Veiligheidsmanagement en -cultuur en wordt er ingegaan op het succesvolle veiligheidsprogramma van Agrifirm. Gepubliceerd in De Molenaar, december 2016

 • Hoe organiseer jij jouw onderhoudsstop?

  90 procent van alle ongevallen op de werkvloer is gevolg van menselijk falen. Tien tot vijftien procent van alle dodelijke slachtoffers vallen tijdens onderhoudswerkzaamheden, vijftien tot twintig procent tijdens correctief onderhoud. Veel van deze situaties en handelingen zijn proactief te voorkomen. Gepubliceerd in NEN Machinebouw nr. 5 -2015.

 • Barometer Veiligheidsklimaat Afvalbranche

  Sinds drie jaar voert D&F Consulting veiligheidscultuurmetingen uit in de afvalverwerkingsbranche. Inmiddels hebben bijna zeventig bedrijven hier aan meegedaan met behulp van het door D&F ontwikkelde meetinstrument de Barometer Veiligheidsklimaat. In dit artikel beschrijft Gerd-Jan Frijters het verloop en de resultaten van het onderzoek en welke sterke en minder sterke kanten naar voren zijn gekomen. Gepubliceerd in Safety nr. 1 -2015.

 • PBM`s voor de juiste taak

  Om te bepalen welke PBM’s nodig zijn worden risicoanalyses uitgevoerd, deze kunnen dan vervolgens worden uitgezet in een matrix. Met deze PBM-matrix krijgt je dan een onderbouwing waarom juist die PBM’s nodig zijn. De keuze om tot een persoonlijk beschermingsmiddel te komen en de manier waarop omgegaan moet worden met persoonlijke beschermingsmiddelen wordt bepaald vanuit de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Gepubliceerd in NEN Machinebouw nr. 3/4 -2015.

 • Risico`s reduceren met SIL en PL norm

  Sinds een jaar is de norm EN 954-1 voor veiligheidsbesturingen in machines niet meer te gebruiken. Veel bedrijven zijn inmiddels overgeschakeld op één van de opvolgers: Safety Integrity Level (SIL) of, zoals in de meeste gevallen, Performance Level (PL). De focus ligt op het uitvoeren van berekeningen: hoe lager de faalkans, hoe hoger het SIL/PL level. Gerald van Engeland slaat in dit artikel niet aan het rekenen maar gaat in op een aantal onderwerpen die 'wat extra aandacht nodig hebben'. Gepubliceerd in Safety nr. 1 -2013.

 • Waarom kiezen tussen PL en SIL?

  Waarom kiezen tussen PL en SIL? Gepubliceerd in de Constructeur, oktober 2012.

 • Combineer aanpak veiligheid, machines en processen

  Gepubliceerd in Processcontrol nr. 5 -2011.

 • Dwingende documenten in CE-circuit

  In dit artikel een overzicht van de documenten die overlegd moeten worden alvorens CE-markering aan te brengen. Auteur: Harry Krosse, BU Manager machine- en procesveiligheid D&F Consulting. Gepubliceerd in Aandrijven en besturen, april 2011.

 • SIL en PL berekeningen met softwaretools

  Gepubliceerd in Constructeur nr. 6/7 -2011.

 • Hydraulische systemen en veiligheidsfuncties.

  In dit artikel antwoord op de vraag: Hoe stoppen we een gevaarlijke beweging die door een hydraulische of pneumatische cilinder wordt aangedreven? Auteur: Gerald van Engeland, consultant bij D&F. Gepubliceerd in Constructeur, nr. 11 -2011.

 • De tijd is gekomen voor PL berekeningen

  De EN-ISO 854-1-norm vervalt eind dit jaar onherroepelijk. Auteur: Gerald van Engeland, consultant bij D&F. Gepubliceerd in machinebouw nr. 6-2011.

 • Normen dragen bij aan veiligheid

  In dit artikel meer over o.a. het effect van de Machinerichtlijn op de bewsutwording van veiligheid. Auteur: Vincent Meier, senior consultant veiligheidscultuur en -gedrag bij D&F. Gepubliceerd in: NEN machinebouw nr. 3-2011.

 • Risico`s elektriciteit onderschat

  In dit artikel aandacht voor de twee grote risico's van elektriciteit. Auteur: John Bal, medior consultant machineveiligheid bij D&F. Gepubliceerd in safety nr. 1 -2011.